Ayni Hak Nedir? Sınırlı Ayni Haklar Nelerdir?

Ayni Hak Nedir? Ayni Hak, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “Taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ayni Hak Nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre de belirli bir eşya üzerinde kurulan ayni haklar sınırlı ve sınırsız olarak iki hak tanır. Bu nedenle ayni haklar, sahibine tanıdığı yetkilerin kapsamına ve mahiyetine göre mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar şeklinde bir ayırıma uğrarlar. Ayni Hak Nedir?

Ayni Haklar Devredilebilir Mi?

Ayni haklar aksi kararlaştırılmadığı sürece devredilebilir ve mirasçılara intikal edebilir. Ayni haklar bakımından hak sahiplerine en geniş yetkileri veren sınırsız ayni hak, mülkiyet hakkıdır.

Ayni Hakkın Konusu Nedir?


Ayni hak kısaca, eşyalar üzerinde sağlanan doğrudan doğruya hakimiyet olarak ifade edilmişti. Bu tanımdan, çıkarılması gereken üç unsur vardır:

  • Ayni hak, ancak “eşyalar” üzerinde kurulur.
  • Ayni hak, sahibine “doğrudan doğruya hakimiyet” olanağı tanır.
  • Aynı hakkın sahibi, bu hakkını herkese karşı ileri sürebilir.

Ayni hakların iki çeşit olduğundan bahsetmiştik. Sınırlı ve sınırsız ayni haklar.

Sınırsız Ayni Haklar: Sadece mülkiyet haklarından bahsetmektedir.

Sınırlı Ayni Haklar: Ayni haklardan bazıları, sahiplerine mülkiyet hakkı gibi tam ve geniş yetkiler vermeyip, sınırlı yetkiler tanımaktadır. Bunlara sınırlı ayni haklar denilmektedir. Gerçekten sınırlı ayni haklar, sahiplerine mülkiyet hakkından doğan kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinin hepsinin değil, bunlardan bir veya ikisini, örneğin yalnız kullanma veya yalnız yararlanma yetkilerini verirler. Sınırlı Ayni Hak türleri arasında son başlık rehin haklarından oluşmaktadır. Bilindiği üzere rehin kavramı hukukta borcun ödenmemesi halinde ortaya çıkmaktadır. Sınırlı olan Ayni Haklardaki rehinde ise alacaklılar hak sahiplerine ait olan malları icra ile satarak borçlarının karşılıklarını temin etmektedir.

Kısacası Sınırlı Ayni Haklar, sahiplerine geniş yetkiler vermemektedir. Bu tür bir hakka sahip olan bireyler kullanım yönünden belli kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Asma Kat Nedir? Asma kat Yüksekliği Ne Kadardır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*