Devremülk İptali Nasıl Olur?

Devremülk İptali Nasıl Olur? Taşınmaz malları belli bir süre için satın alabilmek mümkündür. Bir mülkiyete belirli tarih aralıkları arasında sahip olma hakkına devremülk adı verilmiştir. Devremülkler de diğer mülkler gibi tapulu olmaktadır.

Devremülke sahip olan kişi, kendisine ait olan günler içerisinde devremülkünü satma, kiraya verme, devretme, bir tanıdığını gönderme ve miras bırakma haklarına sahip olmaktadır. Satın aldığınız devremülkü yılda 15 gün veya daha uzun bir zaman diliminde kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Bir devremülke yılın kaç günü sahip olabileceğiniz satın alma işlemi sırasında belirlenmektedir.

Devremülk Nasıl Satın Alınır? 

Devre mülkü satın almak için diğer gayrimenkullerde olduğu gibi tapuda işlem yapılması gerekmektedir. Öncelikle devre mülkü satan kişi ile alıcı arasında devre mülk sözleşmesi yapılmaktadır. Bu sözleşmede konutun hangi tarihler arasında kullanılabileceği, devre mülk sahibinin hangi giderleri ödemekle yükümlü olduğu, ortak kullanım alanları üzerindeki hak ve sorumluluklar ile demirbaş eşyanın korunması gibi maddeler bulanmaktadır.

Devre mülk sözleşmesi, tapu kütüğünün beyanlar hanesine eklenir ve devre mülk tapusu verilmektedir. Devre mülk tapusu almak için gereken belgeler ise şunlardır:

  • T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport
  • Tapu masraflarının yatırıldığını gösterir belge

Devre mülkün satın alınmasından itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin alıcı taraf sözleşme feshi yapılabilmektedir. Gayrimenkulü satan kişi, devre mülk bedelini ve borç gösterir tüm belgeleri cayma hakkını kullanan kişiye vermekle yükümlüdür. Devre mülk cayma hakkını kullanmak için noter aracılığı ile satıcıya bildirim yapmak zorundadır.

Devremülk İptali Nasıl Olur?

14 Ocak 2015 tarihinde yapılan açıklamayla, Devremülk Yönetmeliği’nde tüketici hakları kapsamında, devremülk sözleşmeleri alım- satımı ve cayma hakları açıklanmıştır. Tüketiciler devre mülk aldıklarında bazı haklara bulunmaktadır. Devremülk sözleşmesi iptali, cayma hakkı olarak yasada yer almaktadır. Buna göre;

  • Herhangi bir gerekçe göstermeye veya herhangi bir cezai şarta gerek olmadan, ilk 14 günde sözleşme iptali yapabilirler.
  • Tüketiciler, devremülk sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 14 gün içerisinde cayma haklarını kullanabilirler.
  • Devremülk satıcısı, sözleşmeden en az 1 gün önce tüketiciye yazılı veya kalıcı veri kaydı ile bilgilendirme formu sunmaktadır.
  • Taksitli devremülk alımlarında; ilk 2 taksit ödemesinden sonra, 3. yıl itibariyle her taksit ödeme bildirimi alımından itibaren 14 gün içinde yine sözleşme iptali hakkına sahiptir. Herhangi bir cezai şartı bulunmamaktadır.
  • Ön bilgilendirme formunda, taraflar bilgisi, sözleşme iptali, koşulları ve sonuçlar bölümlerinin yer alması gereklidir.

Yasaların sunduğu sözleşmeye göre uygulama yapılır. Sözleşmede yer alması gereken bilgilerin olmaması durumunda sözleşmenin iptali için 14 gün süre zorunluluğu bulunmaz. Tüketici sözleşmenin aykırı olduğu durumlarda, dilediği zaman sözleşmenin iptalini talep edebilir. Tüketici 1 yıl boyunca bu hakka sahiptir.

Sükna Hakkı Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*