Kiracı Yönetici Olabilir Mi?

Kiracı Yönetici Olabilir Mi? Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetici bağımsız bölüm malikleri tarafından oy birliği ile seçilmektedir. Bu seçimde sayı ve arsa payı çoğunluğu aranmaktadır. Şayet yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konmuşsa kiracının yönetici olma ihtimali bulunmamaktadır. Eğer böyle bir hüküm konulmamışsa kiracı bile olmayan dışarıdan birinin yönetici olması için bir engel bulunmamaktadır. Böyle bir hüküm konulduğu takdirde sadece kat malikleri yöneticilik yapabilir, vekâleten de olsa kat maliki olmayan birisi yöneticilik yapamaz. Diğer bir husus ise, kiracı yönetici dahi olsa kat malikleri toplantısına katılamaz.

Kiracı Yönetici Olabilir Mi

Site Yönetimi Tarafından Yönetici Atanması

Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir. Site yönetimi adına yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması gerekmektedir.

Yöneticini Görevleri Kiracı Yönetici Olabilir Mi?

· Binanın korunması, bakımı, onarımı, temizliği gibi bakım işleri görevlendirmesi yapmak.

·Asansör, kalorifer, sıcak-soğuk hava işletmesi gibi teknik işlerin sorunsuz devam edebilmesi için uygun miktarda para toplanması, paranın idaresi görevlerini üstlenir.

· Apartman içerisindeki sorunları çözüme kavuşturması gerekmektedir.

· Borçların takibi ve geri ödemesiyle ilgilenir.

· Düzenli bir toplantı planı oluşturur, katılımın sağlanması için gerekenleri yapar.

· Önemli konular hakkında duyuruları hazırlar ve apartman sakinlerine iletilmesini sağlar.

Özellikle toplantıda, kişilerin aynı saatte bir yerde toplanması konusunda ciddi problemler yaşanabiliyor. İnternet üzerinden yapabileceğiniz görüşmeler size büyük kolaylık sağlayacaktır.

Site Yönetim Kurulu

Site yönetiminin kaç kişi olacağı site kurulunun planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilmektedir. Site yönetimi icraya Yönelik Yönetim Organıdır.

Genel olarak yapılan uygulamalarda bütün Bağımsız Bölümlerin malikleri toplanıp, 3 asil ve 3 de yedek üyeden oluşan Site Yönetim Kurulu’nu seçer. Her yıl ocak ayında toplanan genel kurulda site sakinleri yeni bir site yönetimi oluşturabilmektedirler. Seçilen site yönetimi göreve 2 yıl devam etmektedir. Bu süre boyunca bütçeyi oluşturmak, harcamaları yapmak, binanın veya binaların bakımını yapmak, çevre düzenlemesi ile ilgilenmek gibi işlerin takibini yapar.

Site yönetim kurulu siteye yönetimine en az 3 kişinin atanması ile oluşturuluyor. Site yönetimi seçilmesi ile ilgili maddeler Kat Mülkiyeti Kanunu ise şu şekilde belirtilmiştir

Apartman yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Muaccel Nedir? Muaccaliyet Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*