Rant Nedir? Rant Sağlamak Ne Demek?

Rant Nedir? Rant Sağlamak Ne Demek? Fransızca kökenli olan Rant kelimesi TDK sözlüğündeki anlamı “getirim” dir. Başka  bir tanımlama ile Rant, emek harcamadan elde edilen kazanımdır. İktisatçılar tarafından ise rant “doğanın getirisi” olarak tanımlanmaktadır.

Rant Nedir

Korkut Boratav’a göre rant “devletin çeşitli uygulamalarla bireysel, endüstriyel veya sektörel olarak özel teşebbüs lehine herhangi bir çıkar avantajı yaratması; bu avantajın realizasyonu ve paylaşımı”dır.

Rant vergisi ise, yapı ruhsatı alırken veya yapının ilk satışında ödenen vergidir. Belirlenmiş olan miktar, nakit veya kat karşılığı olarak ödenebilmektedir. Ayrıca bu miktar 1 yıl boyunca eşit şekilde taksitlendirilerek de yapı sahiplerine kolaylık sağlanıyor.

Rant Çeşitleri Nelerdir? Rant Nedir?

Diferansiyel Rant;

Tarım arazilerinin farklı kalitede olmasından doğan ranta diferansiyel rant veya verimlilik rantı denilmektedir. Üretim için her ne kadar en verimli topraklar tercih edilse de artan nüfus nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak için üreticiler tarım yapmak amacıyla yeni toprak arayışı içerisine girerler.

Mevki Rant;

Tarım arazilerinin kente farklı uzaklıkta olmaları sebebiyle ortaya çıkan ranta mevki rantı adı verilir. Mevki rantı da bir diferansiyel ranttır. Örnek olarak, arazilerin verimlilik dereceleri aynı olan bir şehir ve onun etrafında daire şeklinde gittikçe açılan tarım arazileri olduğunu varsayalım. Arazilerde aynı türden ürün üretildiği hâlde şehre en uzak olan işletme en fazla taşıma gideri ödeyen işletmedir.

En uzakta yer alan bu işletmenin üretime devam edebilmesi için fiyatlar bu işletmenin maliyeti yanında taşıma giderlerini de karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Bu durumda en uzak işletmeye göre şehre daha yakın olan işletmeler, şehre yaklaştıkça miktarı artan bir rant elde edebileceklerdir. Buna mevki rantı denilmektedir.

Maden Rantı;

Bir maden değişik alanlarda farklı maliyetle üretilip aynı fiyatla satılabilmesi mümkündür. Fakat, yüzeye daha yakın olan madenlerin üretimi daha kolay ve maliyeti düşük olmasından dolayı rantı daha yüksektir.

Şehir Mevki Rantı;

Şehir mevki rantı ise, şehirdeki ev, arsa, apartman, iş yeri ve dükkân vb.taşınmaz malların şehir merkezine, iş yerlerine ya da şehrin saygın yerleşim bölgelerine olan yakınlığı sebebiyle ortaya çıkan diferansiyel ranta denir.

Kiracı Yönetici Olabilir Mi? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*