Trampa Nedir? Trampa Sözleşmesi Örneği 2021

Trampa Nedir? Bir malın başka bir malla değiştirilme işlemine trampa adı verilmektedir. Bu durum belli bir değeri olan herhangi mal ile yapılabilir. Eğer değiş tokuş gerçekleştirilen mallar arasında fiyat farkı yer alıyor ise, o zaman bu fark para ile karşılanarak kapatılabilir.

Trampa Nedir

Tapuda gerçekleştirilen bu işlem yasal prosedüre uygun olarak hazırlanması gerekir. Böylece alım satım üzerinden paraya çevirip uğraşmak yerine, karşılıklı olarak iki mal değiş tokuşu yapılabilmektedir. Bu işlem tapu senedi ya da parsel numarası üzerinden taşınmaz için gerçekleştirilir.

Trampa Şartları Nelerdir? Trampa Nedir?

Trampanın gerçekleştirilmesi için tapuda tescil işlemi yapılması önemli bir konudur. Gayrimenkullerden herhangi birinin bağlı bulunduğu tapu müdürlüğünde işlem yapılabilir. Trampa talebinde bulunulan tapu müdürlüğü, diğer gayrimenkulün yer aldığı tapu müdürlüğünden yetki vermesini istemektedir. İşlemin tamamlanmasını ardından tapu müdürlüğü, diğer tapu müdürlüğüne resmi belgenin onaylı örneğini gönderir. Bu belge ile diğer müdürlük de tescil işlemini yapabilmektedir.

Tapuda Takas İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Tapuda takas işlemini gerçekleştirmek için tarafların ibraz etmesi gereken belgeler aşağıda verilmiştir:

  • Gayrimenkul sahibi ya da temsilcilerinin T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanları
  • Gayrimenkullerin bulunduğu belediyelerden alınan emlak değerini yani rayiç bedeli gösterir belge
  • İşlem temsilci aracılığı ile gerçekleştirilecekse vekaletname ya da yetki belgesi
  • Takası yapılacak gayrimenkullerin varsa tapusu, yoksa ada parsel numarasını belirten belge
  • Bina nitelikli taşınmazların trampa işlemi için Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  • Gerçek kişilerde 1 adet vesikalık fotoğraf

Trampa Sözleşmesi Örneği

Madde 1-

TARAFLAR :

Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.

Madde 2-

KONU :

İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.

Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

../../…. tarihinde ………………..’i  A.’ya, A.’da …………………………’i B.’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.

Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../200.. tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.

İstimlak Nedir? İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*