Katılma Alacağı Davası Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Katılma Alacağı Davası Nedir? 4721 sayılı Medeni Kanun’a göre, 01.01.2002 tarihinden itibaren boşanma durumlarında mal paylaşımı, “edinilmiş mallara katılma rejimi” esaslarına göre dağıtımı yapılacaktır. Buna göre, her eş diğer eşin evlilik içinde “edinilmiş mal” niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkına sahiptir. Bu hak, katılma alacağı davası” açılarak talep hakkı bulunmaktadır.

Katılma Alacağı

Boşanma davası, mal rejiminin tasfiye sürecini de başlatır. Boşanma davası sonucunda hükmedilen boşanma kararı kesinleşmiş olmak şartı ile, mal rejimi, boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiş kabul edilir (MK m.225/son). Boşanan tarafların mal paylaşımı açısından tüm alacak ve borçları bu tarih esas alınarak yapılmaktadır.

Katılma Alacağı Davası Nedir?

Madde 219- Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri olarak bilinir. 

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır: 

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.”

Bu tanıma göre, evlilik birliği içerisinde, mal rejimi devam ederken, eşlerden her birinin şahsi emekleri neticesinde kazanmış olduğu malvarlığı değerleri, o eşe ait “edinilmiş mal” olarak kabul edilme durumu vardır. Ancak, edinilmiş mallara katılma rejiminin temel mantığı, evlilik birliğinin yapısı gereği, eşler arasında maddi-manevi iş birliği olduğu ve evlilik birliği süresince eşlerden her birinin edinilmiş malları üzerinde diğer eşin katılma payında katkısı olduğu fikri üzerinden gidilmektedir. Bu mantığa göre, mülkiyet tek bir eşe aitmiş gibi görünse, mal rejimi tasfiye edilirken, diğer eşin de o mal üzerinde payı ve bir nevi alacak hakkı ortaya çıkmaktadır.

Kira Tespit Davası Ne Demek? Hangi Hallerde Açılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*