Tapu Sağlık Raporu Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

Tapu Sağlık Raporu Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır? Gayrimenkul hukuku bir kısım kuralların uyulmasını gerekli görmektedir. Hak sahibi açısından bir kısım usul-prosedür işlemlerine bağlı tutması nedeni ile şekil kuralları kamuoyunda sempati ile bakılmayan hukuki düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Türk hukukundaki şekil kuralları arasında en çok rastlanılanı, tapu işlemleri sırasında hak sahibinin mahrum edilmemesi yada hal ver durumundan istifade edilmemesi için, tapu işlemlerinde eğer ihtiyaç duyulursa taraflardan sağlık raporu istenilmektedir. 

Gayrimenkul hukuku kuraları işlemin geçerli bir surette gerçekleşmesi için zorunludur. Bu tür kurallarda geçerlilik şartı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, belirtilen şekil kuralına uyulmaması halinde taraflar arasındaki işlem hukuken geçersiz olmaktadır.  

Tapu Sağlık Raporu

Mevzuatta Tapu Sağlık Raporu     

MADDE 19 – (1)

(2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye dûşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır.”

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 91’inci maddesi;

Madde 91 – Noterin ilgilinin yeteneği hakkında bir kanı sahibi olması gereklidir. Temyiz kudretine sahip bulunan ve işlemin niteliğine göre gerekli yaşa girdiği anlaşılan herkes hukuki işlemleri yapmaya ehil olup bu yaş resmi belge ile saptanır. Tanık veya kanı ile yaş tespit edilemez.

      Tapu Sicil Tüzüğü’ nün 14 ncü maddesinde; “istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.” denilmektedir.

Mevzuatımızda 65 yaşın üstündeki kişilerin mutlaka akıl sağlığı raporuyla hukuki işlem yapabileceklerine ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Belirli bir hukuki işlemi yapma yetisi tamamen görecelidir. Kişiye ve işlemin türüne göre, olay bazında tespiti gerekir. Yargıtay da bu görüştedir. 65 yaşın üzerinde olup da noterde veya tapu sicil müdürlüğünde işlem yaptıracak olan kişilerden mutlaka doktor raporu istenmesi gibi bir uygulama söz konusu değildir.

Tapu Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Tapu işlemlerinde sağlık raporunun alınması için herhangi bir hastane sınırlaması bulunmamaktadır. Bu rapor özel ya da resmi bir hastaneden alınabilmektedir. Kişi bu raporu istediği sağlık kuruluşundan alma hakkına sahiptir. Alınan sağlık raporunda kişiye ait fotoğraflı olması gerekmektedir. Bu uygulama her yaş grubu için geçerli olup 70 yaş ve üstü kişiler içinde sadece gerekli görülmesi durumunda rapor istenmektedir. Yani yaş tek başına bu raporun istenmesi için yeterli bir neden değildir ve devir işlemini gerçekleştirecek olan tapu yetkilisinin şüpheli bir durum görmesi ya da satışa itiraz eden kişilerce verilen itiraz dilekçesi bulunması gerekmektedir.

Akıl Sağlığı Raporu Geçerlilik Süresi

Genellikle yaşlılar için kullanılmakta olan akıl sağlığı raporu sağlık kuruluşları tarafından verilmekte olup, verilen kişiler ise yakınları olacaktır. Akıl sağlığı bozuk olan kişiler uzmanlar tarafından kontrol edilerek heyete girmeli ve bu heyetten gerçek anlamda akıl sağlık sorunu var ise tedavisi de başlanarak bakımı ile yükümlü olan yakınına verilmektedir. Akıl sağlığı raporu geçerlilik süresi ise yaşlılarda bulunmamaktadır.

Başkasına Ait Tapu Bilgilerine Nasıl Ulaşılır? Bu İşlem Ücretli Midir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*