Geçici Görevlendirme Formu Örneği 2022

Geçici Görevlendirme Formu Örneği 2022 Öncelikle görevlendirme nedir? bunun tanıma değinelim. Görevlendirme; Görevlendirmek işidir. Yani birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek anlamlarını taşımaktadır. Geçici Görevlendirme Formu Örneği 2022

Geçici Görevlendirme Formu

Geçici Görevlendirme Formu 2022 Nedir?

Geçici Görevlendirme bir çalışanın, belirli bir süre için bir firmanın altında çalışması için hazırlanan evraktır. Örneğin; A firmasına ait bir çalışan, B firmasının herhangi bir işinde geçici olarak görevlendirilecek ise, geçici görevlendirme formu hazırlanır ve B firması yetkililerine iletilir. Böylece, bu çalışanın geçici bir süre B firmasında çalışması resmileştirilmiş olur.

Geçici Görevlendirme Formu Ne İşe Yarar?

Ana yüklenici firmasına B firması diyelim. Bu firma işi yapan ana firmadır. Bir kaplama işi için 2 haftalık bir taşeronun personelleri çalıştırılacağını düşünelim.  Bu da A firması.  2 haftalık kısa bir iş için, sözleşme imzalanması, A firmasının alt yüklenici olarak B firmasının altına atanması, bu süreçteki prosedür ve evrak işleri fazla bir uğraş olacaktır. Böyle bir durumlarda, geçici görevlendirme dilekçesi ile, A firmasında sigortalı olarak çalışanların B firmasında geçici süre ile çalışması imkanı sağlanır. Böylece İSİG açısından da herhangi bir problem olmaz.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU 2022

Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum 
Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum   
Görevlendirilecek  personelinT.C. Kimlik No 
Adı ve Soyadı 
Kadro/pozisyon unvanı 
Kadro/pozisyon statüsü 
Geçici görevlendirmeninGerekçesi 
Başlangıç tarihi 
Bitiş tarihi 
    ŞekliKurum emrine          Yürütülecek görev:Kadro/pozisyona (K/P)   K/P statüsü1:   K/P unvanı2:
Yukarıda belirtilen tarihler arasında, belirtilen Kuruma geçici görevlendirilmeyi kabul etmekteyim.   Personelin imzası3    
        Yetkili İmzası4Personelin yukarıdaki şartlarda görevlendirilmesi uygun görülmüştür.                               Yetkili imzası5    
AÇIKLAMALAR: 1-Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun statüsü (memur, sözleşmeli, işçi, akademik, askeri personel vb.) belirtilecektir. 2-Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun unvanı belirtilecektir. 3- Görevlendirme süresinin toplamda altı ayı geçmesi halinde personelin hâlihazırda bulunduğu kurumca doldurulacaktır. 4- Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca doldurulacaktır. 5-Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumca doldurulacaktır.NOTLAR * Bu form, geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca 3 nüsha olarak doldurulacak ve bütün nüshalar personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilecektir. * 3 ve 5 numaralı alanlar5 dışında dışındaki kısımların tamamının geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurumca doldurulması zorunludur. Ancak, geçici görevlendirmenin uzatılması halinde 3 numaralı alanın “AÇIKLAMALAR” kısmındaki açıklamaya göre doldurulacaktır.

Kutu Profil Ağırlıkları Nedir? Hesabı Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*