Fek Ne Demek? Haczin Fekki Ne Anlama Gelir?

Fek Ne Demek? Haczin Fekki Ne Anlama Gelir? Arapça’da “bir şeyi yapışık ve bitişik olduğu yerden ayırmak, koparmak, kurtarmak, bir bağı çözmek” anlamları taşıyan fek kelimesi,  İslâm hukukunda kölenin âzat edilmesini, esirin salıverilmesini, rehin, hacir ve haciz gibi hukukî bir bağ ve kaydın kaldırılması anlamına gelmektedir.

Fek Ne Demek

Fek Ne Demek? Haczin Fekki Ne Anlama Gelir?

Hacrin ve haczin fekki konusuna İslâm hukukunda hacir, borçlunun hacri ve malının satılması anlamları taşımaktadır. Kişinin tasarruf ehliyetinin kısıtlanması demek olan hacre yol açan sebeplerin ortadan kalkması halinde ve genelde mahkeme kararıyla hacrin kalkmasına hüküm verilir. Para borcunu ödemeyen borçluya karşı uygulanması gereken yaptırımlardan biri de borcunu karşılayacak değerde olan malları üzerinde onun tasarruf yetkisini kaldırma ve bu malları paraya çevirerek alacaklıya verilmesi ile usulü yerine getirmek olan haciz işlemidir. Haczin fekki, para ve teminat borcu için haczedilen bir mal üzerindeki haczin kaldırılması anlamı taşır. Bu da borcun ödenmesi, haczin başka bir mal üzerine nakli veya haciz için kanunî bir engelin ortaya çıkması sebebiyle verilecek mahkeme kararı gibi usullerle uygulanır. 

İpotek fekki, üzerinde ipotek olan bir gayrimenkulün ipoteğinin kaldırılması işlemine verilen addır.

Örneğin; bankadan konut kredisi çektiniz ve karşılığında ipotek yaptırdınız. Konut krediniz bittiğinde gayrimenkulün üzerindeki ipoteği kaldırmak için bankadan fek yazısı alınması gerekmektedir. Bankadan alınan bu fek yazısı resmi belge niteliği taşır. Fek yazısının verilme amacı Tapu Müdürlüğü tarafından ipoteğin kaldırılmasıdır.

Banka haciz fekki, bankaya olan icralık borcun sona ermesi sonrasında icra dosyasından kaynaklanan hacizlerin kaldırılma işlemidir. Konuya başlamadan evvel belirtelim, icra müdürlükleri, banka haciz fekki için doğrudan bir işlemde bulunmaz; fekkedilmesi için borçlunun hacizlerin fekkedilmesi talebinde bulunması gerekir.

Nihai Karar Kaydedildi Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*