İskansız Eve Su Nasıl Alınır?

İskansız Eve Su Nasıl Alınır; İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan ( yapı kullanma izin) belgesi, hayata geçirilen binanın projesine uygun olup olmadığına bakılarak verilen belgedir.

Bir yapının kullanılabilmesi için gerekli olan abonelikler alınırken de iskan belgesi aranmaktadır.

Yapı kullanma izni olmayan yapı, bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon aboneliği alamıyorlar. Ancak İskansız Eve Su geçici aboneliği almak mümkün;

İskansız Eve Su

Madde 11

Geçici abonelik alınan bir karar ile mümkün hale gelmiştir;


Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (yani 26/07/2008 tarihine kadar) yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir.

Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

İskansız Eve Su Aboneliği İçin İstenen Belgeler

Konut Su Aboneliği İçin İstenen Evraklar Şunlardır:

Kimlik belgesi

Ev size aitse tapu belgesi

Kiracı olanlar için kira

Doğalgaz, telefon ve elektrik sözleşmeleri ( Yapı 2004’ten önce yapıldıysa)

Yapı iskan belgesi (Yapı 2008 yılından sonra yapıldıysa)

Yapı ruhsatı (yapı 2004 – 2008 yılları arasında yapıldıysa)

155 TL kanal iştirak bedeli

137 TL teminat bedeli

195 TL su iştirak bedeli

İş Yeri Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar Şunlardır:

Kimlik belgesi

İmza sirküleri

Vergi numarası

Yetki belgesi

Doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden birisi ( 2004’ten önce yapılmış yapılar için)

Yapı iskan belgesi (2008’den sonra yapılmış yapılar için)

Bina yapı ruhsatı ( 2004 – 2008 yılı arasında inşa edilmiş yapılar için)

Kanal iştirak bedeli

348 TL teminat bedeli

İskansız Eve Elektrik Nasıl Bağlanır? hakkında detaylı bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*