İskansız Eve Elektrik Nasıl Alınır?

İskansız Eve Elektrik Nasıl Alınır; İnşaatı tamamlanmış binalara belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından verilen belge olan iskan ( yapı kullanma izin) belgesi, hayata geçirilen binanın projesine uygun olup olmadığına bakılarak verilen belgedir.

Bir yapının kullanılabilmesi için gerekli olan abonelikler alınırken de iskan belgesi aranmaktadır.

Yapı kullanma izni olmayan yapı, bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon aboneliği alamıyorlar. Ancak geçici abonelik almak mümkün;

İskansız Eve Elektrik

Madde 11

Geçici abonelik alınan bir karar ile mümkün hale gelmiştir;


Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (yani 26/07/2008 tarihine kadar) yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir.

Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

İskan Nedir? İskan Nasıl Alınır? İskansız Gayrimenkul Alınır Mı? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İskansız Eve Elektrik Aboneliği İçin İstenen Belgeler

– Talep kabulü  (Mesken ve İşyeri Ortak Belgeler);

Talep kartonu

İstek yerine ait harici kroki

Tedaş tarafından yetkili kılınmış elektrik mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanan plan proje

Yapı kullanma izin belgesi (iskan), veya yapı ruhsatı

Abonelik Tipine Göre Yukarıdaki Talep Kabulüne Ek Belgeler:

– Mesken sözleşmeleri için;

Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili

Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi

Tapu fotokopisi 

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kirada ise kira kontratı fotokopisi

Yapı ruhsatı

Yapı kullanma izin belgesi (iskan)

Zorunlu deprem sigortası (DASK)

Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır.

– Apartmanın Ortak Kullanım Alanları Yöneticilik Adına;

Apartman yönetimi karar defterinin başlık sayfası ve yönetim kararının alındığı sayfanın noter tasdikli fotokopisi

Yönetimin kaşesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yönetici kişi veya kişiler

Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır.

– İşyeri Sözleşmeleri İçin;

Şahıs Adına Sözleşme Yapılacak İse;

Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili

Tapu fotokopisi

Vergi levhasının fotokopisi

Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vergi levhasının fotokopisi

Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır.

– Şirket Adına Sözleşme Yapılacak İse;

Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili

Vekalet verenin nüfus cüzdanı fotokopisi

Tapu fotokopisi

Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vergi levhasının fotokopisi

Ticaret Sicil Gazetesi , Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı

İmza sirküleri

Yetki belgesi

Şirket kaşesi

Faaliyet belgesi

Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır.

Sanayi sicil belgeli şirketlerin, sanayi indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi

Yetkili kişi veya kişiler

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*