Mevzii İmar Planı Ne Demek?

Mevzii İmar Planı Ne Demek? Düzenlemesi İmar Kanunu ile gerçekleştirilmiş imar planı türlerinden biri mevzii imar planıdır. Peki bu imar planı nedir: geniş anlamıyla mevcut planların nüfus gibi sebeplerle yetersiz kalması ve ya yeni yerleşim alanlarının imara açılması zorunluluğu oluştuğunda, gereğinin ve sınırlarının ilgili idarelerce belirlenmesi halinde. yürürlükteki planların dışında kalan, mevcut planlarla bütünleşmeyecek sosyal ve teknik altyapıları plan sınırları dâhilinde karşılayan planlara mevzii imar planı denir.

Mevzii İmar Planı

Mevzi İmar planları, Bu Kanuna dayanan ve yerel olarak oluşturulan bir çeşit imar planıdır. Mevzii imar planının da mevcut imarlı alanlar ile direkt olarak bağlantısı olmayan ama yeni yerleşim yerleri ihtiyacını karşılamak amacı ile oluşturulur. 

Mevzii İmar Planı Nedir?

İmar Kanunu ile düzenlenmiş uygulama imar planı türlerinden olan mevzi “imar planı” imar sınırları içindeki belediyelerce yapılmaktadır. Mevzi imar planının yapılacağı alanda malik sayısı birden fazla ise; planın yapılabilmesi için tüm maliklerin muvafakati gereklidir. Fakat zorunlu parselasyon durumlarında muvafakat şartı aranmamaktadır.

Bu imar planı sürecinde rol alacak kişilerin mutlaka belirli bir eğitim seviyesinde olması ve bu iş ile ilgili yeterliliğe sahip olunması gereklidir. Mevzi imar planı hazırlanmasında. Mimarlık ve şehircilik ve kentsel tasarım eğitimi görmüş ve bu dallardan en az birinde yüksek lisans yapmış teknik elemanlar çalışabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik kurallarına göre yapılan mevzi imar planı var olan planla bütünleşmemek ve. ihtiyaçlarını kendi içinde sağlayacak yapıda olarak, ilk aşama saha ve kadastro açısından uyumlu 1/5000 ölçekli bir çalışma yapılır.  Genel hatları ile Mevzi İmar planı oluşturulur. Daha sonra bu plan üzerinde detaylı bir çalışma sonrasında buna uygun olarak 1/1000 ölçekli mevzi İmar planı bitirilir.

Emlak Alım Satım Sözleşmesi Örneği 2020 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*