Süresiz Nafaka Nedir? Şartları Nelerdir?

Süresiz Nafaka Nedir? Aile birliğinin zarar görmesi neticesinde eşlerin ve çocukların bakım ve geçimine ilişkin olarak maddi zorluğa düşen tarafa ödenmesine karar verilen nafaka; talep edildiği döneme ve sahip olduğu koşullara göre üçlü bir ayrıma tabi olmaktadır. Söz konusu nafakası ise ilk olarak geçici niteliği ve boşanma sürecinde veya öncesinde talep edilebilmesi nedeniyle diğer nafaka çeşitlerinden farklılık göstermektedir.

Süresiz Nafaka

Boşanma davasından önce, boşanma davası esnasında veya boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan tarafa, diğer tarafça aylık olarak ödenmesi gereken para olarak bilinir. Medeni Kanuna göre dört çeşit nafaka bulunmaktadır:

  • Tedbir Nafakası: Boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya ergin olmayan çocukların (18 yaşından küçük çocuklar) geçinmesini sağlamak üzere verilen nafaka çeşididir.
  • İştirak Nafakası: Boşanma davası neticesinde çocuğun velayeti kendisinde olmayan eş aleyhine çocuğun giderlerine destek sağlamak üzere hükmedilen nafakadır.
  • Yoksulluk Nafakası: Evliliğin boşanma kararı ile bitmesi sonucu yoksulluğa düşecek eş lehine, diğer eş aleyhine hükmedilen nafakadır.
  • Yardım Nafakası: Yardım nafakasının boşanma davası veya evlilik ile bir ilişkisi yoktur. Bir kimsenin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafaka türüdür.

Nafaka davalarında 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesi görevlidir.

Süresiz Nafaka Nedir?

Son zamanlarda Adalet Bakanlığı tarafından getirilen nafakaya ilişkin düzenlemelerde. Nafakanın alt sınır 2 üst sınır 6 yıl olmak üzere sınırlandırılması konusu tartışılmaktadır. Adalet Bakanlığı tarafından getirilen düzenleme önerisi henüz yasalaştırılmamış olup getirilen bu önerinin “süresiz nafaka”. Kavramının getirmiş olduğu sorunları çözme amacı güdüldüğü düşünülmektedir.

Kadın veya erkek fark etmeksizin, nafaka ödeyen kişiyi bir ömür nafakaya mecbur bırakılmasının. İnsan haklarına aykırı olduğu birçok hukukçunun belirttiği görüşler arasındadır. Adalet Bakanlığının bu önerisi de Bakanlığın süresiz nafakaya ilişkin kısıtlamalar getirmek istediğini göstermektedir.

Yoksulluk Nafakası Nedir? Şartları Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*