Nazım İmar Planı Ne Demek?

Nazım İmar Planı Ne Demek? Çevre veya bölge düzeni planlarının ilke ve hedeflerine uygun olacak şekilde, bölgelerin gelecek dönemdeki nüfus yoğunlukları, bölge tipleri vb. hazırlanan haritalar üzerinde kadastro durumu belirli arazilerin tüm şartlarını 1/2000 veya 1/5000 ölçekli haritalarda gösteren imar raporlarına nazım imar planı denilmektedir.

Nazım İmar Planı

Bu imar planı değişikliklerini yapabilmek için planın tekrar yapılması gereklidir. Nazım imar planlarını hazırlayan kişiler üniversitelerin şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bu tarz imar planlarında nüfus ve alan büyüklüğü kriterlerine göre belirlenen karne grubu en düşük F olan A sınıfı karne sahibi şehir plancıları bulunmaktadır.

Nazım İmar Planına Hangi Durumlarda Dava Açılır?

Öncelikle imar uyuşmazlıklarında sorunun kaynaklandığı plan net olarak belirlenmelidir. Eğer sorunun kaynağı imar planı ise ilan yapıldıktan sonra süresi içerisinde ya da uygulanması üzerine dava açılabilir.

Nazım İmar Planına Nasıl Dava Açılır? Nazım İmar Planı Ne Demek?

İdare mahkemelerine Nazım imar planlarının iptali istemi için dava açılabilmektedir. Ayrıca yürütmenin durdurulması istenilebilir ve dava dilekçeleri 2577 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddelerine uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Dava açacak kişilerin menfaat birliktelikleri varsa birlikte dava açabilirler. Açılacak olan davalar 2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanununda belirtilen sürede açılmalıdır.

İlgili olduğu belediye tarafından düzenlenen bu imar planı, belediye meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Ayrıca belde belediyelerinin bu tarz imar planı yapma yetkisi yoktur. Belediye meclisi tarafında onaylanan söz konusu imar planı 1 ay süre ile internet sitelerinde ve duyuru panolarında duyurulmaktadırlar.  Duyuruldukları süreç içerinde yapılan itirazlar 15 gün içinde incelenip kesin karara bağlanır. Bu imar planı kesin olarak karara bağlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir.

Uygulama İmar Planı Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*