Beşik Çatı Ne Demek? 2021 Beşik Çatı Örnekleri

Beşik Çatı Ne Demek? Yeni bir çatı yapmak istediğinizde karar vermeniz gereken en önemli konu malzeme seçimi konusunda özen göstermenizdir. Çatı yapılan bölgenin hava ve iklim tipi seçilecek malzemenin ne kadar zaman dayanabileceğini ve işlevini konusuna dikkat edilmelidir.

Çok fazla yağış alan veya metrekareye düşen yağış miktarı fazla olan bölgelerde, çatıda kullanılan yalıtım malzemesi diğer yerlere nazaran daha dayanıklı olmalıdır.

Yine çok fazla kar alan bir bölgede çatının kar tutmaması ve kar suyunun vereceği zararlardan deformasyon olmaması için uygun eğim gerekliliği yine önemli bir konudur.

Beşik Çatı

En çok kullanılan çatı modellerinde biri beşik çatı, kırma çatılar ve düz çatı olarak bilinmektedir. Bu çatı tiplerinden her birinin kendi alt kategorileri ve varyasyonları da yer almaktadır. Beşik çatı, çift yüzeyli çatı olarak da adlandırılan bir çatı tipidir ve iki tarafa eğimi bulunmaktadır. Beşik çatının her iki yüzü, çatının en tepe noktasında yer alan ve mahya adı verilen, yere paralel bir kalas ile birbirine bağlanmaktadır. İki eğimli yüzeyin meyili aynı oranda ise, mahya binanın dar kenarlarının ortasından alınarak eşitlenir. Binanın dar kenarlarında kalan üçgen formdaki ön ve arka duvarlara ise kalkan duvar adı verilmiştir. Bu tür çatılara beşik denilmesinin nedeni, çatıya tersten bakıldığında şeklinin bir beşik şeklinde görünmesidir.

Çatı Elemanları

Mertek: Eğimli çatılarda kaplama altı tahtasının üzerine oturduğu ve yaklaşık 50 cm eksen aralıklı olarak âşıklara oturan örtü yapıya ait çatı elemanıdır. Mertekler, deneysel kabullere göre 2,75-3,00 m açıklıkta mesnetlendirilerek eğilmeye çalışırlar ve kesitleri 5/10 – 6/12 cm’dir.

Âşık: Merteklerin üzerine oturtulduğu çatı yapı elemanıdır. Âşıklar, merteklerin yüklerini eğilmeye çalışarak oturtma çatılarda dikmelere, asma çatılarda babalara iletirler. Ampirik kabullere göre âşıkların kesiti 10/10 – 12/14 – 12/16 cm’dir ve 3,75-4,00 m’de bir dikme ya da babaya oturtulurlar.

Kuşaklama: Âşıklara dik doğrultuda ve bir dikmenin iki yanında bulunarak merteklere kadar uzanan stabilize elemanıdır. Kuşaklama, dikme ve âşık birbirlerine küçük boyutlu geçmelerle geçirilir. Kalkan duvarı tarafında tek taraflı yapılan kuşaklamanın kesiti 4/12 – 4/15 cm’dir. 

Göğüsleme: Âşık ve dikme düzleminin yanal hareket yapmasını engelleyen oturtulmuş elemanıdır Âşık ve dikme arasına 45 derece açıyla tespit edilen göğüsleme, kalkan duvarı tarafında tek taraflı yapılır ve alt tarafı dikmenin altı ile aynı yastığa oturtulur; aşık ile olan açısı da 45°’den büyük olur.

Mahya: Beşik; Örtüsü ve kırma çatılarda eğik çatı yüzeylerinin yatay bir doğru boyunca kesiştiği ara kesittir. 

Mahya Aşığı: Mahyada merteklerin üzerine oturtulduğu yapı elemanı dır.

Ara Âşık: Mahya aşığı ile damlalık aşığı arasında kalan diğer âşıklardır.

Damlalık Aşığı: Binanın dış duvarı hizasındaki en alt kottaki âşıktır.

Saçak: Çatılarda, çatı yüzeyinin binanın dışına taşan bölümüdür, Saçak eğimli olabileceği gibi, artı yatay da olabilir. Normal saçak genişliği 75-100 cm’dir; daha geniş saçaklar payanda ile desteklenir. 

Havuz Maliyeti 2021 Ne Kadardır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*