Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar Planı Nedir? 3194 sayılı imar kanununda yer alan plana imar planı nedir. 2 tür İmar planı vardır:

1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

2. 1/5000 ölçekli nazım imar planı

Uygulama İmar Planı

Bu tip İmar planları 1/1000 ölçekle hazırlanmaktadır.  Yerleşim alanlarının gelecekte kültürel, ekonomik ve sosyal bakımdan alacakları yerleşim biçimlerinin belirlenmesine yönelik tasarlanmış planlara uygulama imar planı denir. Uygulama imar planlarında haritalar üzerindeki kadastral haritalar altlık alınarak yapılmaktadır. Bu imar planı ilgili belediyeler tarafından hazırlanmaktadır.  1/5000 ölçekli nazım imar planı ise 1/1000 ölçekli bu imar planına ön hazırlık olarak söylenebilir.

Uygulama imar planlarının tümü bir aşamada da etaplar halinde de hazırlanabilir. Fakat etaplar halinde yapılacaksa etap sınırlarının varsa nazım planlar üzerinde gösterilmiş olması gereklidir. Uygulama imar planlarında, yapı adaları içinde imar parselleri gösterilir. Uygulama imar planlarına uygun olarak parselasyon planları düzenlenir. Bu planlar imar planlarının ayrılmaz parçasıdır.

Nazım İmar Planı Yapım Süreci

  • Plan yapılacak alanın belirlenmesi,
  • Plan verilerinin toplanması,
  • Analiz ve sentez çalışmaları,
  • Plan kararlarının verilmesi,
  • Planın çizilmesi ve raporunun hazırlanması,
  • Mecliste görüşülmesi ve onaylanması süreçlerini takip eder.

1/1000 İmar Planı Nasıl Onaylanır? Uygulama İmar Planı Nedir?

İmar plan resmi yazı ile meclise gönderilip mecliste onaylanmaktadır. Daha sonra onaylanan plan ilgili birime gönderilerek burada ilgili birim tarafından planda gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra başkana onaylatılır. Harita müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan planda bu süre içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilir. Meclisin vereceği kararlar neticesinde gerekli işlemler de yapılır.

Bu süreçlerden sonra nazım imar planı onaylanıyor ve sonra 1/1000 ölçekli bir imar planı da hazırlanıyor. Ayrıca 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmadan 1/1000 ölçekli imar planı yapılamaz.

Lejant Nedir? İmar Planında Ve Haritalarda Neyi Gösterir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*