Ana Ekran

Rekreasyon Alanı Nedir?

Rekreasyon Alanı Nedir?Rekreasyon, Latince “recreation” kelimesinden Türkçe’ye geçmiş ve “yenilenme, yeniden yaratılma ve yeniden yapılanma”  gibi anlamlara gelen bir kavramdır. Günlük hayatta rekreasyon kelimesini daha çok insanların boş zamanlarında yaptıkları eğlence ve spor amaçlı faaliyetlere […]

Ana Ekran

Bimarhane Nedir?

Bimarhane Nedir? Bimarhane Osmanlı zamanında hastaneler bimaristan, bimarhane, şifahane ve darüşşifa olarak adlandırılırdı. 17. yy’dan sonra Bimarhaneler Osmanlı’da Akıl hastanesi anlamına gelmeye başlamıştır. İslam ülkelerinde, hastanelerin yanında ayrı bir bölüm olarak bimarhaneler vardı. Osmanlı imparatorluğunda […]