2022 Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları Açıklandı!

2022 Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları Açıklandı! Çevre temizlik vergisi 2022 fiyatları, 31696 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ kapsamında yerini aldı.

2022 Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları Açıklandı

2022 yılı çevre temizlik vergisi fiyatları hakkında açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın 54 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, 31696 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ilan edildi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 36,20
Bakanlık tarafından 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edildi. Buna göre; 1.1.2022 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi bu. Tebliğde belirlenen tutarlara göre tahsil edilecek.


Konutlara ait çevre temizlik vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacak.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.

2022 Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları Açıklandı!

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.

a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2022 Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları Açıklandı

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor;


b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor

2022 Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları Açıklandı

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması
MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer alıyor.

(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacak.

(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 25 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

2022 Çevre Temizlik Vergisi Fiyatları Açıklandı

Emlak Vergisine Zam hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*