Aciz Vesikası Nedir? Aciz Belgesi Ne İşe Yarar?

Aciz Vesikası Nedir? Aciz vesikası, borç sahibi kişinin tüm mal varlığının alacaklıya olan borcunu ödemek için yeterli meblağa sahip olmadığını ispatlayan hukuki bir belgedir.  İcra davaları sonucunda karar verilen icraya ilişkin alacaklı olan kişiye, alacağının tamamını alamadığı durumlarda; alamadığı tutarlar için aciz vesikası verilir.

Aciz Vesikası Nedir

Aciz vesikasının bir nüshası borç sahibi kişiye, bir nüshası da alacaklıya olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  Aciz vesikası olduğu süre içerisinde borçlunun edindiği tüm mallar borcuna denk gelinceye kadar haczedilir ve paraya çevrilerek alacaklıya verilir Aciz Vesikası Nedir?

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Aciz vesikasının alınabilmesi için ilk olarak alacaklının borcunu icra vasıtasıyla talep etmesi ve icra dosyası açtırması gereklidir. Aciz vesikası talebi için borçlunun haczedilecek malının bulunmaması veya borçlunun mallarının borcun tamamını kapatmaya yeterli olmaması gibi durumlarda aciz vesikası alınabilir.

Hacze konu malları inceleyen İcra Dairesi borcun kapatılmasına yeterli gelmeyen durumlarda aciz vesikası düzenleyecektir. Aciz vesikasının düzenlenmesi durumunda aciz belgesinde; Alacaklının borçludan kalan tanzim edemediği alacağı, alacaklının borç ilişkisinden doğan ve alamadığı borç miktarı için belirlenen faizi, İcra dosyası açılmasından doğan takip giderleri de yer almaktadır. Aciz vesikasının düzenlenmesi halinde aciz vesikasının bir nüshası da bu durumun tespit edilmesi ve diğer alacaklıların da haberdar olması için il merkezlerinde bulunan özel sicile kaydedilmek üzere icra dairelerine gönderilmektedir.

Aciz Vesikasının Türleri Nedir?

Geçici Aciz Vesikası: 

Haciz sırasında borçlunun haciz edilen malları bulunmakla birlikte, bu malların değerlerinin, takip konusu alacağı karşılamayacağı durumları belirleyen haciz tutanağı geçici aciz vesikası niteliğindedir. Burada aciz vesikası haciz sırasında verildiği için kesin nitelik taşımamaktadır. Çünkü borcu karşılayıp karşılamayacağı ancak satış sonrasında belirli olacaktır.

Geçici aciz vesikası verilmesinin tek sonucu, iptal davası açılabilmesine olanak sağlamasıdır.

Kesin Aciz Vesikası: 

Kesin aciz vesikası iki şekilde verilir.

Birinci olarak haczedilen mallar satılır ve alacaklı veya alacaklılara satış sonrası elde edilen bedel teslim edilir. Bu işlmeden sonra alacağını tamamen alamamış olan alacaklıya kesin aciz vesikası düzenlenir.

İkinci olarak haciz sırasında borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunmazsa, bu durumu tespit eden haciz tutanağı 143. Maddeye göre kesin aciz vesikası hükmündedir. Bu durumda alacaklıya ayrıca aciz vesikası düzenlenerek verilmez.

Fransız Balkonu Nedir? Fransız Balkonun Amacı Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*