Kırmızı Kot Nedir? Siyah Kot Ne Demek?

Kırmızı Kot Nedir? Kırmızı kot, imar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale geldiğini ifade etmek için kullanılmaktadır. İmar planına göre kat adedinin belirlenmesinde kırmızı kot dikkate alınmaktadır.

Kırmızı Kot Nedir

Kot alınan nokta parselin mahreç aldığı yol esas alınarak veya binanın köşe kotlarının ortalamasının alınması ile ilgili idarelerin imar yönetmelikleri veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması gibi durumlarda Planlı Tip İmar Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılır.

Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden ve parsele bitişik olmayan yollardan kot alınmaz. Kottan açığa çıkan kat kazanmak ve yapının kat sayısını artırmak amacı ile kot alınan nokta tespiti yapılamaz.

Siyah Kot Nedir? Kırmızı Kot Nedir?

iyah Kot Ne Demek? Siyah kot, “arazi kotu” olarak da adlandırılır. Siyah kot, mevcut durumdaki kot anlamına gelmektedir. Siyah kot, zemin kazılmadan veya doldurulmadan önce, yani işlem görmeden önceki zeminin yüksekliğidir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre siyah kot, imar planında gösterilen yolun doğal zeminini ifade eder. 

Dere Kret Kotu Nedir?

Su taşkın seviyesine esas, dere kenarlarına inşa edilen duvar veya düzenlenmiş veya yükseltilmiş zeminin üst kotunu gösteren kottur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından belirlenen su taşkın riski bulunan parsellerde, iskân edilen katın taban kotu ile bina, otopark gibi giriş kotları, su seviyesine göre hesaplanan dere kret kotu seviyesinin en az 1,50 m. üzerinde yapılması gerekmektedir.

Bodrum kat yapılmak istenmesi halinde hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz.

Korozyon Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*