Boşanma Protokolü Ne Demek?

Boşanma Protokolü Ne Demek? Boşanma protokolü,  ister anlaşmalı boşanma davası açılsın isterse çekişmeli boşanma davası açılsın tarafların boşanma ve boşanmanın devamı niteliğindeki hususlarda anlaşarak boşanma davasının sonuçlanması için anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlenmesidir.

Boşanma Protokolü

Boşanma protokolünde sadece boşanma yönündeki uzlaşması yeterli değildir. Boşanma protokolünde nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususların da karara bağlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası için yerine getirilmesi gereken koşullar TMK m.166/3 maddesince düzenlenmiştir. Bu koşulların sağlanması, bir özel hukuk sözleşmesini temel alan, anlaşmalı boşanma davası kurumunda yerine getirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma şartları şunlardır:

 • Eşler boşanmak için ya birlikte mahkemeye başvurmalıdır ya da bir tarafın açtığı boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
 • Eşler arasındaki evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşlerin kabul edecek oldukları anlaşmalı boşanma protokolü hâkim tarafından uygun bulunmalıdır.
 • Eşlerin, hâkim tarafından dinlendiklerinde, serbest irade açıklamasında bulundukları kanaatine varılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kapsamı

Anlaşmalı boşanma kurumuna dair yasal düzenlemelerde, her yönü ile sıkı şekil ve esas şartları öngörülmüş olup, bu şartların somut olay bakımından bir arada bulunması yasal bir gerekliliktir. Buna göre, boşanmaya ilişkin olarak oluşturulacak protokol de, belli başlı konuları içermeli ve mevzuatta aranan şartlara uygun bir şekilde tanzim edilmelidir.

Boşanma protokollerinde;

 • Taraflara Ait Kişisel Bilgiler: İsim, Soy İsim, T.C. Kimlik numaraları
 • Tarafların Yasal İkametgâh Adresi

Mutlaka olmalıdır.

Bunların dışında boşanma protokolünde ele alınması gereken konuları temel olarak şu başlıklar altında toplanabilir:

 • Boşanmaya ilişkin irade
 • Velayet, Müşterek Çocukların Velayeti ve Şahsi Münasebet
 • Çocukların Eğitim, Sağlık Sigortası gibi Sosyal Durumları
 • Nafaka: 

İştirak Nafakası

Yoksulluk Nafakası

 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Kişisel Eşyaların Durumu ve Teslimi
 • Mal Rejimine İlişkin Talepler
 • Ortak Konutun Akıbeti
 • Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti

Boşanma Protokolü Örneği

…….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

DAVACI : …………………. (TC……………….. )

DAVALI : …………………. (TC………………. )

Davacı eş ………………..ile davalı eş ………………………….., …… yıldır devam eden evliliklerini ortak olarak almış oldukları karar neticesinde boşanarak sonlandırma hususunda mutabık olup, bu boşanmanın gerek müşterek çocuklara ilişkin ve gerekse mâli neticeleri konusunda iş bu protokolde yer alan hükümlere uymayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.

HÜKÜMLER :

 1. BOŞANMA KONUSU : Her iki taraf da evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu fikrinde mutabık olup, boşanmak hususunda ortak bir karara varmışlardır.
 2. VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI : Taraflar, müşterek çocukları olan ….yaşındaki….. ile … yaşındaki…..’nın velayetinin davacı/davalı anne …………………..’e verilmesi hususunda anlaşmışlardır. Baba müşterek çocukları için aylık ….’şer TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.
 3. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların birbirlerinden hiçbir surette nafaka ve maddi-manevî tazminat talebi bulunmamaktadır. Gerek bu dosya kapsamında ve gerekse ileriye dönük olarak bu taleplerinden gayrı kâbil-i rücu olarak feragat etmişlerdir.
 4. ORTAK MAL PAYLAŞIMI ve KİŞİSEL EŞYALAR KONUSU: Taraflar ortak mal ve her türlü kişisel eşyalar ile ziynet eşyası (takılar) konusunda kendi aralarında yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde paylaşımı gerçekleştirmiş olup, tarafların bu konuda birbirlerinden gerek bu davada gerekse ileriye dönük olarak hiçbir hak talepleri bulunmamaktadır. Bu kapsamda tarafların ortak mallarından;
 5. ……….. (Bu kısım altında madde madde –varsa- ortak mallar konusundaki paylaşıma ilişkin ayrıntılı açıklamalarla, bu malların eşlerden hangisine bırakıldığı yazılacaktır.)

2-…………

V- VEKALET ve YARGILAMA MASRAFLARI KONUSU : Tarafların birbirlerinden vekalet gideri ve yargılama masraflarına ilişkin hiçbir talebi bulunmamaktadır.

VI- (Altı) madde ve iki nüshadan müteşekkil iş bu protokol, kendi içerisinde bir bütün olup tarafların hür iradesi ile hazırlanmıştır. Taraflar arasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi durumunda hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

SONUÇ : Taraflar yukarıda madde madde yazılı hususlarda ortak ve hür iradeleri ile mutabakata varmış olup, iş bu protokol mahkemeye arz edilmek üzere taraflarca birlikte imza altına alınmıştır.

DAVACI DAVALI

İmza İmza

İkale Sözleşmesi Ne Demek? Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*