Tapu Nedir? Kat İrtifaklı Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu, Hisseli Tapu Ne Demek?

tapu

Tapu Nedir? Kat İrtifaklı Tapu, Kat Mülkiyetli Tapu, Hisseli Tapu Ne Demek?

Tapu: arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir.

Tapu Çeşitleri;

-Hisseli Tapu

-Kat İrtifaklı Tapu

-Kat Mülkiyetli Tapu

Hisseli Tapu Nedir?

Bir gayrimenkuldeki ortakların sayı ve isimlerinin gösteren tapu çeşididir. Bu tür tapularda hissedarların isimleri bellidir ancak arazi üzerinde hangi bölüme sahip oldukları belli değildir. Tapu tek kişiye ait ise müstakil tapu veya tek tapu olarak adlandırılır.

Kat İrtifaklı Tapu Nedir?

Özetle, inşaat yapılacak, yapılmakta olan veya bitmiş bir arsada sizin satın alacağınız daireye verilen (arsa hissesi) tapudur. Örneğin eşit alan ve değerde 10 dairelik iskan alınmamış bir apartmanda 1 dairenin tapusu kat irtifaklı tapu olup arsa payı oranı ise 1/10’dur.

Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?

Kısaca, inşaatı tamamlanıp oturma raporu alındıktan sonra kat irtifaklı tapuda arsa hissesi olarak aldığınız mülk cins değiştirerek arsadan binaya dönüşüyor, ve kat mülkiyeti tapusu ile belgeleniyor.

Kat irtifaklı, kat mülkiyetli veya hisseli tapuda arsa payı kısmındaki rakam sizin payınıza düşen arsa anlamına gelmektedir. Müstakil arsa, tarla veya komple binada bu oran 1/1’dir.