Etriye Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Etriye Nedir? Etriye, betonarme yapılarda kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran, inşaat çeliğinin bu donatılara sarılmasıyla elde edilen bir sargı donatısıdır.

Etriye Nedir

Bir başka deyişle betonarme kolonların ve kirişlerin içinde boyuna doğrultuda yerleştirilen ana donatıların etrafını saran daha ince çaplı inşaat çeliğidir. Elemanlara gelen kesme kuvvetlerine karşı dayanıklılık sağlar, elemanların ve genel olarak yapının daha sünek davranmasına katkıda bulunur. Betonun dayanımını arttırır. Ayrıca boyuna donatıların burkulma boyunu kısaltır.

Etriye Nedir?

Etriyeler ve genel olarak sargı donatıları, betonarme yapılarda şu görevleri görür:

Kolon ve kirişlerde çapraz biçimde ortaya çıkan kesme çatlaklarına karşı direnç oluşturur. Çekme kuvvetleri, kuvvet doğrultusunda çekme kuvveti, ona dik doğrultuda basınç kuvveti oluşturur. Beton çekme yönünden zayıf olduğundan basınç kuvvetine karşı kuvvet gösterir. Etriye ise çekme kuvvetine karşı koyar. Böylelikle etriye kesme çatlaklarına karşı koyarak bir kırılma türü olan kesme göçmesinin önüne geçmiş olur. Kesme kuvvetinin büyük değerlerde olduğu birleşim bölgelerine yakın mesafelerde bu sebeple etriye sıklaştırması işlemi yapılır.

Etriyenin Faydaları

 • Etriye Kesme Kuvvetini Karşılar
 • Etriye Boyuna Donatılara Klavuzluk Eder
 • Burkulma Boyunu Kısaltarak Burkulmayı Geciktirir
 •   Kolon ve Kiriş Ekseninde Meydana Gelen Çatlakları Önler
 •   Sargılama Etkisiyle Beton Dayanımını Artırır
 • Etriye, kesit çekirdeğindeki betonu sargılayarak, betonun şekil değiştirmesini, ezilmesini geciktirir.
 • Etriye, kesitin daha fazla enerji tüketmesini sağlayarak sünekliğe katkıda bulunur,
 • Dairesel kesitli kolonlarda donatının sürekliliği ile tüm bu etkilerde artış sağlanır,

Etriyenin Görevleri Nelerdir?

 • Çatlakları ve burkulmayı önlemek.
 • Fretli kolon hem süneklik hem de dayanım açısından etriyeliye göre daha etkindir.
 • Kirişlere gelen kesme kuvvetini bu donatılar karşılar.
 • Etriyenin sık atılması sünekliği çok artırır, dayanım artışı da belirgin olur.
 • Etriyeyi hazırlarken en önemli şeylerden birisi de kanca yapmak ve bu kancayı 135° bükmektir.
 • Çift etriye hem sünekliği hem de dayanımı çok artırır, bunun nedeni etriyenin serbest açıklığının ve adımının küçülmesidir.
 • Boyuna donatının kalıp içinde düzgün ve dik durmasını sağlamak.
 • Kolonlarda eksenel yükten dolayı oluşacak deformasyonu engellemek.

Brüt Beton Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*