İnşaatta Yeni Dönem Başlıyor!

İnşaatta Yeni Dönem Başlıyor! Konutlarda yeni dönem gündemde. Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor. 1 Temmuz’a kadar değiştirilecek ve artık eski düzenin önüne geçilecek. Değerli konutta vergi uygulaması devreye girdi. İmar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler ise 1 Temmuz’a kadar değişikliği uygulanacak.

İnşaatta Yeni Dönem Başlıyor

İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak düzenlenemeyecek. Yeni düzenlemeyle imar planlarında görülen ‘h (yükseklik) serbest’ ibaresi artık kaldırıldı. İmar planlarında, kamu hizmetine tahsis amacıyla mülkiyet hakkına getirilen sınırlandırmalar ile hukuki el atmadan kaynaklı vatandaşı mağdur eden uygulamalar artık karşımıza çıkmayacak.

Şehirlerin Silueti Değişmeyecek

İmar planlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak düzenlenecek.

İmar planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenebilecek.

Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek.

Kat Yüksekliğinde Düzenleme, İnşaatta Yeni Dönem Başlıyor

Ali Güvenç Kiraz da yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasında kalan yerlerde 14 kat yüksekliğinin 12 kata düşürüldüğünü belirterek, “Yol genişliği 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecektir. Ve bina yükseklikleri belirlenirken herhangi bir abide (anıt) veya korunması gerekli tarihi ve mimari eser var ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı alınmalıdır. Kurul kat adedini düşürebilecektir” dedi.

Yüksekliği Değiştirilen Binalara İzin Çıkmayacak

Başlayan bu yeni dönemle yapı yüksekliklerini artıran imar planı değişikliği de yapılamayacak, Plan değişikliği, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak biçimde ve teknik gerekçeleri sağlamak kaydıyla yerleşmenin özelliğine uygun şekilde gerçekleştirilecek. Yapılan bu plan değişiklikleri tekliflerinde ihtiyaç analizini de kapsayan sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporları hazırlanarak planı onaylayacak olan idareye sunulmuş olacak.

Kanal İstanbul Hangi Demiryollarıyla Entegre Olacak? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*