Tebligat Nedir? Tebliğ Ne Demek?

Tebligat Nedir? Tebliğ Ne Demek? Tebligat, ‘resmi bir işlemle ilgili olarak resmi kurumlar tarafından gönderilen evrak’ anlamı taşımaktadır. Tebliğ; öncelikle dilimize Arapçadan eklenmiş, ‘bildirim, iletim veya ulaştırma’ anlamlarını taşımaktadır. Genellikle, tebligatlar adliye, mahkeme, icra daireleri gibi devlet dairelerinden gönderilmektedir.

Tebligat Nedir?

Tebligat Süreci

Tebligatın üzerinde nereden ve neden gönderildiği hakkında bilgilere yer verilir. Tebligatın konusu alacak verecek davaları, haciz, icra takibi gibi birçok konuda olabilir. Örneğin; tebligat adliyeden geldi ise, tebligatınızla birlikte gittiğinizde, ilgili olduğunuz dosya bulunur ve gerekli işlemler rahatlıkla yapılır. Ancak, tebligatların süresi sınırlıdır ve o süre içinde geçerlidir. Tebligatın gelmesiyle birlikte hukuki işlem süreci başlar. Bu süreç başladığında hak kaybına uğrama, itiraz hakkını kaybetme ve borcu kabul etme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle de tebligata cevap vermek ve ilgili yerlere gitmek önem arz etmektedir.

Tebligat İçeriği Nedir?

Tebligat içeriğinde tarafların ad-soyad ve adres bilgileri, tebliğin konusu, tebligat giden kişinin hangi gün ve saatte hangi mercide bulunması gerektiği, adresi ve daveti çıkaran yetkili kişinin mühür ve imzası bulunmaktadır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre evde veya iş yerinde tebligat kağıdı kişiye ulaşmadığı zaman ihbar kapıya yapıştırılır ve tebligat muhtara bırakılır. Tebligat süreci ilgili yere bırakıldığında başlamış olur.

Tebliğ ise; bir bilgiyi, haberi veya mesajı ilgili kişi ya da kişilere bildirmektir. Tebligat süreci gerçekleştikten sonra, tebliğ yapılan kişinin yasal olarak bilgilendirildiği ve konuyu öğrendiği kabul edilmektedir.

E-Tebligat

 E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 (29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu tarih değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren işleme knulacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilmektedir.

E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerimiz, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapılabilir. AyrıcaE-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletname aracılığı ile vekili ile de yapılabilir.

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla yada bildirilen e-posta adresine mail yolu iletişim kurulabilmektedir.

Veraset İlamı Süresi Ne Kadardır? Süresi Geçerse Ne Olur? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*