İvazsız Ne Demek?

İvazsız Ne Demek? “İvaz” sözcüğü Türkçe ’de “karşılık” anlamına gelmektedir. Yani ivaz, ikili ya da daha çok taraflı bir ilişkide, karşı tarafa yüklenen bir mükellefiyet, bir edim borcu anlamına gelir. Örneğin: Basit bir konut kirası sözleşmesinde, kiracı oturduğu dairede her ay belirli bir kira bedeli ödemek ivazı ile oturabilmektedir. Kira bedeli, kiracı için bir ivaz oluşturmaktadır. İvazsız Ne Demek?

İvazsız Ne Demek

“İntikal” ise, genellikle hukuk literatüründe yer almasına karşın, miras hukukunda ayrı bir kullanım alanına sahiptir. “İntikal”; yer değiştirme, nakil, geçiş veya geçme anlamlarına gelmektedir. Örneğin; Miras Hukuku’na göre bir kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda malları, hakları ve borçları mirasçılarına geçmektedir. Ya da bir otomobil satıcısı, otomobilini sattığında artık otomobil kendi mülkiyetinden çıkarak, alıcının malvarlığına dahil olur. Bu da, otomobilin alıcıya intikalini oluşturur.

Yani yukarıda ayrı ayrı ifade ettiğimiz bu kavramları birleştirdiğimizde, ivazsız intikalin ne anlama geldiğini açıklayabiliriz: İvazsız İntikal; bir kimsenin bir başkasının malvarlığı lehine, herhangi bir karşılık olmaksızın kazandırmada bulunması anlamına gelmektedir.

Miras Hukukunda İvazsız İntikal

İvazsız intikalin en önemli türlerinden biridir. Miras Hukuku’na göre bir kişinin vefatı ya da gaipliği durumunda malları, hakları ve borçlarından meydana gelen mirası mirasçılarına geçmektedir. Mirasçılık, miras bırakanın iradesi ya da kanundan kaynaklanmaktadır. Miras sahibinin kendi iradesi ile atadığı mirasçılara mansup mirasçı, kanun tarafından atanan mirasçılara ise kanuni mirasçı denir.

Dikkat edilmesi gereken asıl şey ivazsız intikal her ne kadar bir “karşılıksız kazandırma” olsa da, aslında her iki tarafın da onayına ihtiyaç duymaktadır. Örneğin: Mirasa konu malvarlığı değerlerinin hepsinin mirasçılara geçmesi için gereken tek şey, miras bırakanın bu yöndeki irade açıklaması değildir. Aynı zaman da , mirasçıların da redd-i miras başvurusunda bulunmamış olması, yani mirası kabul etmiş olması gerekmektedir. Yani , ivazsız intikallerde dahi, karşılıksız kazanmayı elde edecek kişinin de onayı gereklidir.

Kanunda İvazsız İntikal

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanun’unun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasında ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği, 5. maddesinde de veraset ve intikal vergisi mükellefinin veraset yoluyla veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıs olacağı hükme bağlanmıştır.

Tefrik Ne Demek? Dosyanın Tefrik Edilmesi Ne Anlama Gelir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*