Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir? Mirasta saklı pay oranı, bazı yasal mirasçılara tanınmış olan ve üzerinde miras bırakanın tasarruf edemediği miras hissesine verilen isimdir. Miras bırakan saklı payların dışında kalan miras mallarını ölmeden önce satabilir, bağışlayabilir ya da vasiyetnameyle istediği bir kişiye verebilmektedir. Ancak saklı payda bu işlemleri yapamaz.

Mirasta Saklı Pay Oranlar

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın miras hakkını koruyan, yasal miras payının belirli bir birimidir. Miras bırakan (muris) bu oranlar üzerinde tasarruf edemez. Saklı pay sahibi mirasçının saklı pay üzerindeki miras hakkı ortadan kaldırılamaz. Miras hukukunda saklı pay, Yasal Miras Payı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre saklı paylar;

  • Altsoy ve Mirasta Saklı Pay Hakkı: Miras bırakanın altsoyu için yasal miras payının yarısı saklı pay olarak kabul edilmektedir. Örneğin, ölümünden sonra mirasçı olarak üç çocuğu ve eşi kalan miras bırakan tüm malvarlığını vasiyetname yoluyla eşine bıraksa dahi paylaşım mirasçıların saklı payı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu durumda her bir çocuğun yasal miras payı 1/4’tür, her bir çocuğun saklı pay oranı da 1/2 olduğundan, muris tüm malvarlığını eşe bıraksa dahi her bir çocuğun mirasın 1/8’i oranında miras hakkı bulunmaktadır, muris bu saklı paya dokunamaz.
  • Anne-Baba ve Mirasta Saklı Pay Hakları: Ana ve babanın her biri için yasal miras payının dörtte biri(1/4’ü) saklı pay olarak kabul edilmektedir.
  • Sağ Kalan Eş İçin Saklı Pay: Sağ kalan eş için altsoy ile birlikte veya ana-baba ile birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının tamamı; diğer durumlarda 3. Zümre ile birlikte mirasçı ise burada da yasal miras payının dörtte üçü (3/4’ü) saklı pay olarak kabul edilmektedir.

Ancak, 1.1.2002 tarihinden önce gerçekleşen ölümlerde miras paylarının ve saklı payların belirlenmesinde eski sisteme göre paylaştırma ve saklı paylar hesaplanmaktadır. Bu tarihten önceki sistemde bu oranlar farklılık göstermektedir. Ayrıca 10.05.2007 tarihine kadar saklı paylı mirasçı olarak sayılan kardeşler için de bu tarihten önce gerçekleşen ölümlerde, açılan davalarda saklı payları göz önünde bulundurulmaktadır. Eğer 10.05.2007 tarihinden sonra ölüm gerçekleşmiş ise kardeşlerin saklı payları hesaplanmayacaktır.

Tenkise konu tasarrufun 1.1.2002 tarihinden önce yapılmış olması onu Eski Medeni kanuna tabi kılamaz. Önemli olan miras bırakanın ölüm tarihidir.

Veraset İlamı Nereden Alınır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*