Foseptik Çukuru Ne Demek?

Foseptik Çukuru Ne Demek? Lağım çukuru ya da fosseptik olarak adlandırılan bu çukurlar, lağım şebekesinin bulunmadığı yerlerde sağlık koşullarına uygun olarak yer altında inşa edilmiş özel pis su depolarına verilen addır.

Foseptik Çukuru

Bu depolar dolduğu zaman vidanjör denilen pompalarla atık çekilir ve uygun bir yere taşınıp döküm işlemi gerçekleştirilmektedir. Foseptik çukurlar genelde nüfusu az olan kırsaldaki mezra ve köylerde yapılmaktadır. Ayrıca yazlık bölgelerde denizin kirlenmemesi amacıyla foseptik sistemi kurulmaktadır. Kasaba, ilçe ve şehirlerde foseptik çukurların yerini kanalizasyon şebekesi alır. Kanalizasyon şebekesi, foseptik çukurlara oranla çok daha sağlıklıdır.

Foseptik Çukuru Maddleri

  • Akarsuların kirlenmesine neden olabilecek tesisat yapılması yasaklanmıştır.(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 242)
  • Belediyelerce yaptırılmış kanalizasyon tesislerinin sakıncası olmadığı kabul edilmedikçe ve onaylanmadıkça akarsulara akıtılması yasaktır. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 244)
  • Teknik hususlar çerçevesinde mecra içeriklerinin imhası için kullanılacak alanların konutlardan uzakta olması ve başka amaçlar için kullanılmaması gerekmektedir. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 244)
  • İnsan atıklarının her çeşit tarım işlerinde gübre olarak kullanılması yasaktır.(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 245)
  • Her türlü atıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamına boşaltılması yasaktır. (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 26/D)
  • Kanalizasyon ve umumi arıtma tesisleri yapılıncaya kadar Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Alt Yönetmelikte belirtilen arıtım tesislerine ve çukurlara bağlantı yapmayanlara iskan müsaadesi verilmez.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Foseptik çukurları için İnşaat ruhsatı alınması gerekli değildir
  • Yağmur suyu çukurları: MA 45 – Göller ve Akarsular Dairesi’nin / Wiener Gewässer onayı alındıktan sonra MA 37 – Yapı Denetim Dairesi / Baupolizei inşaat ruhsatı alınması gereklidir.
  • Arıtılan suyu akarsu ortamına boşaltan evsel atıksu arıtma tesisleri: MA 58 – Su Hukuku Dairesi’nce düzenlenen ruhsat / Wasserrecht 
  • Arıtılan suyu yağmur suyu çukuruna boşaltan evsel atıksu arıtma tesisleri: MA 37 – Yapı Denetim Dairesi / Baupolizei alınan inşaat ruhsatı ve MA 58 – Su Hukuku Dairesi’nce / Wasserrecht düzenlenen ruhsat gereği bulunmaktadır.

Lama Nedir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*