Mirasçı Nasbı Ne Demek?

Mirasçı Nasbı Ne Demek? Miras bırakanın vasiyetname hazırlayarak kanuni mirasçılarına ek olarak başka kimseleri de kendisine mirasçı atamasına mirasçı nasbı adı verilmektedir. Bu şekilde atanan mirasçıya ise mansup (atanmış) mirasçı olarak kabul edilir.

Mirasçı Nasbı Ne Demek

Miras intikali, tapuda kayıtlı olan malikin ölümü gerçekleştiğinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılarına Medeni Kanun’un hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemidir. Miras malların müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için bütün mirasçıların Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mirasın Reddi

Miras kalan malların mirasçılar tarafından reddedilmesi durumu da bulunmaktadır. Mirasçının, kanun tarafından kendisine geçecek miras payını istememesi miras reddi işleminin başlamasıdır. Miras reddi süresi ise belli bir tarih içinde yapılması gerekmektedir. Buna göre, söz konusu miras payının üç ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak mirasın reddini istemesi gerekmektedir.

Mirasçı Nasbı Ne Demek?

Mirasçı atama Madde 516

 Miras bırakan, mirasının tamamı veya belli bir oranı için bir veya birden çok kişiyi mirasçı atayabilir. Bir kişinin, mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren her tasarruf, mirasçı atanması sayılır.

 Mirasçı Nasbı Madde 463

Muris, terekenin tamamı yahut şayi bir cüzü için bir veya bir kaç kimseleri mirasçı naspedebilir. Terekenin tamamı veya şayi bir cüzünü almak üzere bir şahsı tâyin eden her tasarruf, mirasçı nasbı hükmündedir.

Madde Gerekçesi

Yürürlükteki Kanunun 463 üncü maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki ikinci cümlede yer alan “Terekenin tamamı veya şayi bir cüz’ünü almak üzere” ifadesi mirasın tamamını veya belli bir oranını almasını içeren” demek suretiyle, terekede tek varlık olan belli bir malın vasiyet edilmesi hâlinde, somut olayın özelliğine göre bu tasarrufun gerektiğinde mirasçı atama (nasbı) olarak yorumlanabilmesi olanağı getirilmiştir.

Moda Nerede? Nasıl Gidilir? Yol Tarifi hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*