Tapu İptal Davası Nedir? Hangi Şartlarda Açılır?

Tapu İptal Davası Nedir? Hangi Şartlarda Açılır? Mülkiyet haklarını güven altına almayı sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ve ya usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun olarak düzenlenmesini sağlayan önemli bir dava türüne denir. Tapu iptal davalarının açılabileceği yerler arasında; mirastan mal kaçırma, ehliyetsizlik, vekaletin kötüye kullanılması, çeşitli imar uygulamaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, aile konutu, zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle oluşan mülkiyet haklarının ihlalinde vb. konularda açılabilir.

Tapu İptal Davası Nedir

Tapu İptal Davası Nereye Açılır? Tapu İptal Davası Nedir?

Tapu iptal davası için görevli Mahkeme, 6100 sayılı HMK. nun 2/1. maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesidir. Taşınmazın büyüklüğü, taşınmaza ilişkin nitelik, maddi değeri vb. gibi özelliklere bakılmaksızın tapu iptal davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Nedenlerle Açılır?

 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası.

gibi davalarda açılabilir.

Tapu İptali ve Tescili Davası Şartları Nelerdir?

 • İlk olarak tapu iptali ve tescil davası açacak olan kişi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olacak şekilde dava dilekçesi hazırlamalı ve dilekçede taşınmaza dair bilgiler detaylandırılmalıdır.
 • Tapuda kayıtlı olan taşınmaz adına dava açılmalıdır. Tapu iptal davasında tescilin yolsuz olduğu ileri sürüleceğinden tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmaz adına dava açılamaz.
 • Dava dilekçesinde yolsuz tescil olarak iddia etmiş olduğu vakıaları dilekçesinde sıralamalı, tescilin yolsuzluğunun hangi nedene dayanıldığı belirtilmelidir. Ayrıca dilekçe ekinde mutlaka vakıaları ispatlanacak deliller de sunulmalıdır.
 • Tapu iptali ve tescili davası görevli ve yetkili mahkemede açılması gereklidir. Yani bu davanın Asliye hukuk mahkemesinde taşınmazın bulunduğu yerde açılmalıdır.

Kapora Nedir? Kaparo Geri Alma Nasıl Olur? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*