Plansız Alanlarda Yapılaşma Şartları Nelerdir?

Plansız Alanlarda Yapılaşma Şartları Nelerdir? Nüfusu10 bin kişinin altında kalan ya da planı bulunmayan belediyelerin yerleşik alan sınırları dâhilinde yapılacak olan inşaatlar mutlaka plansız alanlar yönetmeliği göre yapılması gerekmektedir. Bu nedenle belirtilen alanlarda yapılaşma şartlarına mutlaka uyulması gerekmektedir.

Plansız Alanlarda Yapılaşma

Plansız Alanlarda Yapılaşma Nasıl Yapılır?

Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre nüfusu 10 binin altında kalan ya da planı bulunmayan alanlarda yapılacak olan yapılaşmaların hangi kurallar çerçevesinde yapılacağını açıklamaktadır. Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında uygulanacak olan yapılaşma şartları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan yerleşim alanları ile iskan alanı içerisinde kalan yerler için farklılıklar gösterdiği durumlarda bulunmaktadır.

Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,

– Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında,

– Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında,

– Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda, uygulanıyor. Peki, plansız alanlarda yapı şartları nelerdir?

Plansız Alanlarda Yapılaşma Şartları Mevzuatı

Plansız Alanlarda Yapılaşma Şartları Mevzuatı hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Madde 49

 Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.

Madde 50

 (Değişik:RG-2/9/1999-23804) İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.

Madde 51

 (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez.

Madde 52 – Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.

Zemin döşemesi üstü tabii zemine (0.50) m. den fazla gömülü olan hacimler ikamete tahsis edilemez.

Madde 53 – Çatı yapılması halinde kiremit kaplamalı çatıların % 33 meyille yapılması ve civarın karakterine uyulması lazımdır. Saçaklar (1.20) m. yi aşmayacak şekilde lüzumu kadar genişlikte yapılabilir.

Madde 54 – Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz. Saçaklar, (0.20) m. yi geçmeyen çıkıntılar, bina içine dahil edilmemek şartı ile çıkma sayılmaz.

Madde 55 – Her müstakil ev veya dairede en az;

1 oturma odası

1 yatak odası

1 mutfak veya yemek pişirme yeri

1 banyo veya yıkanma yeri

1 hela bulunacaktır.

Madde 56 – Genel olarak konut, otel, işhanı, büro, mağaza, dükkan ve benzeri, içerisinde insan oturan, yatılan veya çalışılan binaların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplaması altına kadar olan yükseklikleri (2.40) m. den, düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin yükseklikleri ise ( 3.50) m. den az olamaz.

Meskun Alan, Yerleşik Alan Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*