Hazine Kuruluşlarından 1 Yıl Kira Alınmayacak

Hazine Kuruluşlarından 1 Yıl Kira Alınmayacak. Yapılan açıklamalara göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 1 yıl kira bedeli alınmayacağını bildirdi.

Hazine Kuruluşlarından 1 Yıl Kira Alınmayacak

Hazine Kuruluşlarından 1 Yıl Kira Alınmayacak

Düzenleme ile ilgili genelge Bakanlık tarafından 81 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine Bakan Kurum imzası ile gönderildi.

Genelgede, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde kamu idarelerince kiralanan taşınmazlarda büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri amaçlarda kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahmini kira bedelinin; idare yetkililerinden alınacak personel sayısı, elde edilen gelir, kiralanacak alan gibi bilgiler de göz önünde tutularak idarece tespit edildiği söylendi.

Yeni koronavirüs (covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda değişiklik  yapılmasına ilişkin kanun teklifi

İlgili Genelge

MADDE 1- 16/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgininin Ekonomik ve Sosyal Hayata. Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 


EK MADDE 1 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/4/2021 tarihinden 1/4/2022 tarihine kadar olan döneme ilişkin olarak; 
a) Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller 


b) Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman. Kanunu gereğince. Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından. 8/9/1983 tarihli ve. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan tahsil edilmesi gereken bedeller, 


c) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller, Büyükşehir belediyeleri, belediyeler. İl özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin kiralamalardan kaynaklanan bedeller, 


d) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan; yapım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira bedelleri, 
e) Mülkiyeti 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde. Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşların ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarına ait taşınmazların kira bedelleri, 1/4/2021 tarihi itibariyle geçerli bir sözleşmesi bulunanlardan tahsil edilmez. 


(2) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikler. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflar ile 233 sayılı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde. Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ile bağlı. Ortaklıklarının bu maddenin birinci fıkrasının uygulanması nedeniyle uğrayacağı gelir kayıpları. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Konut Kredisi Faiz Oranları 19.05.2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*