Parsel Cephesi Ne Demek? Nasıl Hesaplanır?

parsel cephesi

Parsel Cephesi Ne Demek? Nasıl Hesaplanır?

Parsel cephesi tanımından önce parseli tanımlayalım.

Parsel: Özetle imar yasalarına göre ayrılıp sınırlandırılmış arazi parçası olarak tanımlanmaktadır.

Ada parsel nedir? Detaylı bilgi almak için diğer yazımızı okuyabilirsiniz;https://www.emlakkonulari.com/ada-parsel-nedir-pafta-kadastro-parseli-imar-parseli-parselasyon-plani-nedir/

Parsel cephesi ise; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde “Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesini ifade eder” olarak tanımlanmaktadır. (Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde ve köşe başı parsellerde dar kenar, parsel ön cephesidir.)

parsel cephesi

Parsel cephesi ve parsel derinliği imar planında veya ilgili Yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ki parsel cephesi belirtilen minimum değerlerden daha az ise inşaat yapılmak isteniyorsa ilgili İmar Müdürlüğü’nde araştırma yapılarak yapılaşma koşulları irdelenir. Eğer parsel de yapı yapılmasına imkan yok ise komşu parseller ile görüşülerek tevhit yani birleştirme işlemi uygulanması gerekmektedir.

İlgili Yönetmelikte parsel cephesi (yola cephe) konuları ile alakalı tüm maddeler aşağıda sıralanmıştır.

a) İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Kanunun 18 inci maddesinin uygulanamadığı hallerde yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhit edilmesi mecburidir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; mevcut planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlanamayan parsellere; komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.

b) İmar planı ile mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi bulunmayan parseller ifraz edilemez.

c) İmar planı ile kapanan yollarda kalan, yola cephesi olmayan parsellere imar yoluna cephe sağlayacak şekilde arazi düzenlemesi yapılmadan kapanan yollar, ifraz ve tevhide konu edilemez veya ayrı bir parsel olarak değerlendirilemez.

d) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran 3.00 metreden yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının kotlandırmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde etüdü ve bunun ilgili idare encümenince kabulü ile yapılır.

e) İmar yoluna mahreci bulunmayan ve komşu parsellerin yapılaşmış olması nedeniyle tevhit imkânı kalmayan parsellerde irtifakla imar yoluna geçiş hakkı bulunması şartıyla; muvakkat yapı yapılabilir. Ancak, bitişiğinde bu parselle tevhidi mümkün olan yapılaşmamış parseller bulunuyor ise bu parsel diğer parsellerden herhangi biri ile tevhit edilerek yola cephe kazandırılmadıkça diğer parsellere de izin verilmez.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-8.htm

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*