Ada Parsel Nedir? Pafta, Kadastro Parseli, İmar Parseli, Parselasyon Planı Nedir?

ada parsel sorgulama

Ada Parsel Nedir? Pafta, Kadastro Parseli, İmar Parseli, Parselasyon Planı Nedir?

Ada Parsel Nedir?

Ada: En kısa anlamıyla parseller topluluğudur. Dört tarafı cadde, sokak, meydan, demiryolu, akarsu gibi doğal veya yapay engellerle etrafı çevrilmiş parseller topluluğuna denir.

Parsel: Kısaca imar yasalarına göre ayrılıp sınırlandırılmış arazi parçası olarak tanımlanmaktadır.

Pafta: Ada parsel nedir sorusuna cevap verdik şimdi de ada parsel haricinde diğer bir emlak terimi olan paftayı açıklayalım. Farklı ölçekteki haritalar içinde planı ya da modeli oluşturan parçaların her biridir. Kısaca arazilerin belli bir oranda küçültülerek harita üzerindeki yansımaları olarak ifade edebiliriz.

Tapu nedir, kat irtifaklı tapu, kat mülkiyetli tapu, hisseli tapu, müstakil tapu ne anlama gelir sorularının cevabı için yazımızı okuyabilirsiniz.

ada parsel

Ada Parsel, Kadastro Parseli, İmar Parseli Nedir?

Kadastro Parseli: 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. Bir bölgede harita ölçüm işlemleri yapılır. Mülkiyetler araziye aplike edildikten sonra mülkiyet sahiplerinin olduğu parseller ile kimsenin mülkiyetinde bulunmayan kamu alanları ortaya çıkar. Sınırları ölçümlerle belirlenmiş her bir mülk aslında kadastro parselidir.

İmar Parseli: Kadastro parselleri oluşturulduktan sonra bölgede imar uygulaması yapılır. İmar adaları içerisinde yer alan kadastro parsellerinin bölgedeki imar planına ve güncel imar mevzuatına göre düzenlenmiş hallerine imar parseli adı verilir.

İmar Parselleri iki şekilde oluşur;

Kadastral parselin imar planına göre İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre işlem yapılır ise DOP (Düzenleme Ortaklık payı) kesintilerinin yapılmasından sonra (Brüt parselin maksimum %40’na kadar bedelsiz terk olabilir) oluşabilir.

Ya da İmar Planında 18. Madde uygulama kararı alınmamış ise her parselde planda ön görülen kamuya terkler (bazı parsellerde hiç terk olmayabilir) parsel sahibinin ilgili idareye başvurusu ile uygulanır ve imar parseli oluşturulur. Böylelikle kadastro parselleri imar parseline dönüşmüş olur.

İmar sorgulama nasıl yapılır, E-İmar hakkında detaylı bilgi almak yazımızı okuyabilirsiniz.

Parselasyon Planı Nedir?

İmar plânının araziye uygulanmasından sonra pafta üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu yani sınırları gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plândır.

2 Comments

  1. Ayvalık kazım karabekir mah ada138 parsel no 7adima kayıtlı arsam hakkında imar durumu nedir bina yapmaya iznim varmi

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*