TAKS Ne Demek? TAKS Nasıl Hesaplanır? TAKS’a Dahil Edilmeyen Alanlar Nelerdir?

TAKS

TAKS Ne Demek? TAKS’ın açılımı “Taban Alanı Kat Sayısı”dır. Yani inşa edilecek binanın taban alanının, arsanın alanına oranını ifade eder.

Örnek verecek olursak 500m² büyüklüğünde bir arsanın imar planındaki yapılaşma koşullarında belirtilen TAKS:0,30 olsun. Hesaplama şu şekilde yapılır. Binanın maksimum taban alanı 500m² X 0,30= 150m²’ olarak hesaplanmaktadır. Tabi hesapladığımız 150m²’nin üstüne birde aşağıdaki Taban Alanı Kat Sayısına dahil edilmeyecek alanlarda eklenebilir.

İmar Planı Nedir? İmar Planı Çeşitleri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

İmar sorgulama nasıl yapılır, E-İmar hakkında detaylı bilgi almak yazımızı okuyabilirsiniz.

TAKS

TAKS ‘a dâhil edilmeyecek kullanımlardan en sık karşımıza çıkanlar şu şekildedir;

a) Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler,

b) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %10’unu geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma, açık yüzme ve süs havuzu,

c) Bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın brüt alanının %10’unu aşmayan üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları,

ç) Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat duvarları, 6 m²’yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri,

d) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi,

e) Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar,

f) Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi,

g) Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar,

ğ) Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımları,

h) Açık otoparklar,

ı) Giriş saçakları (markizler), i) Tamamen toprağın altında kalan; su sarnıcı, gri su toplama havuzu, otopark, sığınak ve tesisat hacimleri, yakıt ve su depoları.

Sonuç olarak 500m²lik bir arsada imar planında TAKS:0,30 olarak belirtildiğinde, 150m² net taban oturumu ile yapı yapabiliriz. Taban alanına birde asansör boşluğu, ışıklıklar, hava bacaları, şaft, teras, yangın merdiveni vb. hacimleri de (150m² haricinde) ekleyebiliriz.