İmar Planı Nedir? İmar Planı Hiyerarşisi

imar-planı

İmar Planı Nedir?

İmar Planı Nedir?

Kısaca yerleşme yerlerindeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenlenen belgeye denir.

Planlar onaylandıktan sonra ilgili idarece tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında askıya çıkmaktadır. Planların askı süresi 1 aydır.

İmar Planı İtirazı, ilgili planın askı süresi içerisinde gerçekleştirilmelidir. Yani bu süre 1 aydır. İtirazınızı , tapu fotokopisi ve konuyu açıklayan bir dilekçeyle ilgili belediyeye verebilirsiniz. Askı süresi biten bir plana itiraz edemezsiniz. Ancak plan iptal davası açabilirsiniz.

İmar Planı Hiyerarşisi

imar-planı

İmar planı hiyerarşisi genelden detaya, büyük ölçeklerden küçük ölçeklere doğru oluşur. Her plan eğer var ise bir üst ölçekli plana uymalıdır.

Mekânsal Strateji Planları (Ülke Bölge Planları)

Türkiye genelinde ve bölgelerinde, 1/ 250.000 – 1/ 500.000 veya daha büyük ölçekli haritalar üzerinde yapılır.

Çevre Düzeni Planı

1/ 25.000 – 1/ 100.000 ölçekli olup en az bir ili kapsayacak şekilde yapılır. Detaya girilmeden sektörel bazlı ve şematik bir plandır.

Nazım İmar Planı Nedir?

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Çoğunlukla 1/5.000 ölçekli çizilir.

Uygulama İmar Planı Nedir?

Nazım imar planına uygun bir şekilde, 1/1000 ölçekte hazırlanan uygulama imar planlarında haritalar üzerindeki kadastral durumlar işlenmiş olup, planın uygulama etaplarını adaları ve yapılaşma düzeni gibi detayların gösterildiği plana uygulama imar planı adı verilir.

Tapu nedir, kat irtifaklı tapu, kat mülkiyetli tapu, hisseli tapu, müstakil tapu ne anlama gelir sorularının cevabı için yazımızı okuyabilirsiniz.

İmar sorgulama nasıl yapılır, E-İmar hakkında detaylı bilgi almak yazımızı okuyabilirsiniz.

İmar planı yapılaşma koşulları hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*