Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nasıl Uygulanır?

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nasıl Uygulanır? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda,  743 sayılı Türk Kanunu Medenisi den farklı olarak yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edildiği bilinir. Değişikliğin gerekçesi ise “ Yürürlükteki Kanunda eşler arasındaki yasal mal rejiminin “mal ayrılığı” olduğu hakkında düzenlemedir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Evlilik birliği sona erdiğinde, mal ayrılığı rejiminin eşler arasında büyük haksızlıklara yol açtığı, özellikle meslek sahibi kocanın lehine işlediği, ev işlerini yapan ve hatta kocasına mesleğinin icrasında yardımcı olan kadının durumunu hiç dikkate almadığı, meslek çevrelerinde ve kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle, “edinilmiş mallara katılma” başlığı altında yeni bir bildiri hazırlanmıştır.” şeklinde belirtilmiştir.

Böylece, kanun somut olarak herhangi bir katkısı bulunmasa dahi, özellikle kadının ev işlerini yapması vs. sebeplerle, evlilik süresince elde edilen edinilmiş mallar üzerinde, diğer eşe alacak talep edebilme hakkı verilmiştir.

Kanun gereğince kişisel mallar ise şunlardır;

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, (örneğin kadının ziynet eşyaları, giysileri gibi)
  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  • Manevi tazminat alacakları,
  • Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, mal ayrılığı rejimine oranla edinilmiş mallara katılma rejimine daha fazla benzerlik göstermektedir. Burada da eşlerin kendi kişisel malları yer alır. Ancak TMK’nın 250. maddesi uyarınca, paylaşmalı mal ayrılığı rejimin kurulmasından sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi halinde eşler arasında eşit olarak paylaşılması kararı alınmıştır. Bir nevi bu mallar ve yatırımlar edinilmiş mal olarak kabul edilecek ve tasfiye sırasına eşit olarak paylaştırılacaktır. Ancak;

  • Manevi tazminat alacakları,
  • Miras yoluyla edinilen mallar,
  • Karşılıksız kazandırmalar,
  • Sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen mallar

hakkında bu hüküm uygulanmayacaktır.

Konuya İlişkin Yargıtay Kararları Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

*** 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2006/8138,Karar: 2006/15389,Karar Tarihi: 09.11.2006 “Evlilik boşanma sebebiyle sona erdirilmesine karar verilmesi halinde mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”

*** 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/12451,Karar: 2005/14803,Karar Tarihi: 25.10.2005 “Taraflar evlendiklerine ve mal rejimi sözleşmesi yapmadıklarına göre aralarında yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğunda tereddüt bulunmamaktadır. Mahkemece evliliğin iptal ve boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi halinde mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”

*** 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2006/10089,Karar: 2006/18428,Karar Tarihi: 26.12.2006 “Davacı koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası reddedilmiş, karar kesinleşmiştir. Eşler arasında yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Davacı kocanın talebi, edinilmiş mallar yönünden de tasfiyeyi amaçlamaktadır. Açılmış olan boşanma davası reddedildiğine göre yasal mal rejimi devam etmektedir. Evlilik içinde ortak alınan eşyalar hakkındaki davada dava şartı oluşmadığında <hüküm verilmesine yer olmadığına> karar verilmesi gerekir.”

Formen Ne Demek? Nasıl Formen Olunur? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*