Devremülk Nedir?

Devremülk Nedir? Taşınmaz malları belli bir süre için satın alabilmek mümkündür. Bir mülkiyete belirli tarih aralıkları arasında sahip olma hakkına devremülk adı verilmiştir. Devremülkler de diğer mülkler gibi tapulu olmaktadır.

Devremülk Nedir

Devremülke sahip olan kişi, kendisine ait olan günler içerisinde devremülkünü satma, kiraya verme, devretme, bir tanıdığını gönderme ve miras bırakma haklarına sahip olmaktadır. Satın aldığınız devremülkü yılda 15 gün veya daha uzun bir zaman diliminde kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Bir devremülke yılın kaç günü sahip olabileceğiniz satın alma işlemi sırasında belirlenmektedir.

Devre Mülk Özellikleri Nedir?

Yukarıda da belirtildiği gibi devre mülk sisteminde her tapu sahibi yılın belirli dönemlerinde kullanım hakkına sahiptir. Burada tapu başına belirlenmiş süre 15 günden az olmaması gerekmektedir. Devre mülk bu kullanım haklarını başkalarına bırakma haklarına sahiptir. Aynı şekilde devre mülk hakkı başkalarına devredilebilecek veya mirasçılara bırakılabilecektir.

Normal şartlarda bir binada yalnızca bütün bölümler üzerinde birlikte devre mülk tesis edilmektedir. Ancak diğer maliklerin onayıyla ve yönetim planının izin vermesiyle yalnızca bazı bölümler üzerinde devre mülk hakkı kurulması da mümkündür.

Devre mülk sahipleri ortaklığın giderilmesi / izale-i şuyu  davası açma hakları bulunmamaktadır. Tabi ki sözleşmede aksi bulunmuyorsa.

Devre Mülk Nasıl Satın Alınır? Devremülk Nedir?

Devre mülkü satın almak için diğer gayrimenkullerde olduğu gibi tapuda işlem yapılması gerekmektedir. Öncelikle devre mülkü satan kişi ile alıcı arasında devre mülk sözleşmesi yapılmaktadır. Bu sözleşmede konutun hangi tarihler arasında kullanılabileceği, devre mülk sahibinin hangi giderleri ödemekle yükümlü olduğu, ortak kullanım alanları üzerindeki hak ve sorumluluklar ile demirbaş eşyanın korunması gibi maddeler bulınmaktadır.

Devre mülk sözleşmesi, tapu kütüğünün beyanlar hanesine eklenir ve devre mülk tapusu verilmektedir. Devre mülk tapusu almak için gereken belgeler ise şunlardır:

  • T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport
  • Tapu masraflarının yatırıldığını gösterir belge

Devre mülkün satın alınmasından itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin alıcı taraf sözleşme feshi yapılabilmektedir. Gayrimenkulü satan kişi, devre mülk bedelini ve borç gösterir tüm belgeleri cayma hakkını kullanan kişiye vermekle yükümlüdür. Devre mülk cayma hakkını kullanmak için noter aracılığı ile satıcıya bildirim yapmak zorundadır.

Vasiyetnamenin Tenfizi Nedir? Davası Nasıl Açılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*