Bitişik Nizam Ne Demek? Bitişik Nizamda İnşaat Alanı Hesabı Nasıl Yapılır?

bitişik nizam

Bitişik Nizam Ne Demek? Bitişik Nizamda İnşaat Alanı Hesabı Nasıl Yapılır?

Bitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki yapılara bitişik olan yapı nizamı anlamına gelmektedir. Genelde imar planlarında “B” harfi ile gösterilmektedir.

Bitişik Nizamın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde şu şekilde tanımlanır: “Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan ve ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlanan yapı nizamıdır”

Bu nizamda inşa edilen yapılar diğer parsellere ve dolayısıyla yapılara bitişik olduğundan bina yoğunluğu genelde yüksek olmaktadır. Ayrıca bitişik nizam ile yapılaşan yapılar birbirlerine deprem etkisini iletmekte olup bu nedenle yıkılma riskleri ayrık nizama oranla daha fazladır.

bitişik nizam

Ayrık nizam ne demek? Ayrık Nizamda İnşaat Alanı Hesabı Nasıl Yapılır? Sorularının cevabı için yazımızı okuyabilirsiniz?https://www.emlakkonulari.com/ayrik-nizam-ne-demek-ayrik-nizamda-insaat-alani-hesabi-nasil-yapilir/

E İmar sorgulamanızı yapmak için; https://imarsorgula.com/

Bitişik Nizamda Nasıl Yapı Yapılır?

Bu nizamda yapılaşmış yapılar genelde parsel sınırlarında çekme mesafesi ile belirlenir. Ayrık nizamda olabildiği gibi TAKS değeri ile yapılaşma koşulu belirlenmez.

Çekme Mesafeli Yapılaşma Koşullarında Bitişik Nizam İnşaat Alanı Hesabı

İmar planında çekme mesafeli yapılaşma koşullarında örnek verecek olursak; 20 x 20 metre cephelere sahip ara parsel (yani köşe parsel olmayan), düz bir alanda (bodrum kat yapılmayan) bir arsamızın, imar planında yapılaşma koşulları,

Yapı nizamı: Bitişik nizam,

Kat yüksekliği: 4 kat,

Çekmek mesafeleri: Yoldan 5 metre arkadan 3’er metre olarak belirlenmiş olsun. (yan çekme mesafeleri bitişik nizam olmasından dolayı 0’dır)

Yapılacak olan yapının taban oturumu:

Bina derinliği: 20 – 5 (yola cepheli kısmı) – 3 (arka cephe) =12 metre

Bina cephesi: 20 – 0 (yan cephe) =20metre

Bina taban oturumu: 12 x 20= 240 m²

Toplam inşaat alanı (çıkma yok ise) 240m² x 4 = 960m² olarak hesaplayabiliriz.

Normal katlarda çkma var ise (1,50 metre çıkma ile);

Normal katlar : (12 + 1,5 + 1,5) x (20 + 0 + 0) = 300m² x 3 (kat) = 900m²

Toplam inşaat alanı (çıkma var ise) 900m² (3 normal kat) + 240m² (zemin kat) = 1.140 m² olarak hesaplayabiliriz.