Zemin Etüdü Ne Demek? Nasıl Yapılır?

Zemin Etüdü Ne Demek?Zemin etüdü, inşaat öncesinde arsaya zemin konusunda problem olup olmadığını anlamak amacı ile yapılan analizdir. Yeraltı tabakalarının durumu, derinlik, jeolojik yapı türü, elektrik özdirenci, temel zemini gibi problem oluşturabilecek ana başlıkları ölçmek için yapılmaktadır. Temel amaç ise bu değişkenlerle birlikte bir binanın deprem karşısında göstereceği durumu incelemektir.

Zemin Etüdü Ne Demek

Zeminin türüne ve aranacak şeyin cinsine göre çeşitli yöntemlerle yapılan zemin etüdü yöntemlerinin en önemlileri; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite ve radyoaktivite başlıkları altında toplayabiliriz.

Etüt çalışmaları doğrultusunda bölgenin kayaç yapısı ve kayaçların depremlere karşı hassaslığına bakılır. Ayrıca bölgede fay hattı bulunup bulunmadığı da tespit edilmiş olur. Bu nedenle zemin etüt raporu, zemin üzerine inşa edilecek projeler açısından hayati bir önem taşımaktadır.

Zemin Etüdü Nasıl Yapılır? Zemin Etüdü Ne Demek?

Zemin etüdü, yapılacağı amaca göre farklı yöntemler barındırmaktadır. Bu yöntemlere istenen veriler yön vermektedir. En önemli yöntemlerin başını ise “ Sismik, Elektrik, Manyetik, Elektromanyetik, Gravite ve Radyoaktivite gibi uygulamalar olarak söylemek mümkün olacaktır.  

İlk olarak zemin etüdü, söz konusu arazi incelenerek jeolojik ve jeoteknik bakımdan zeminin özellikleri incelemesi yapılır.

İlgili alana sondaj çalışmaları yapılarak numuneler alınır ve analiz için üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümlerine ya da laboratuvarı bulunup analiz yeteneği olan firmalara numuneler verilir.

Yeraltı radarlarından yardım alınarak mevcut yapılar belirlenir.

Zemin Etüdü Neden Yapılır?

  • Yeraltı su seviyesi durumunu belirlemek,
  • Yüzeysel ya da derin temel tipine karar vermek amacı ile gerekli bilgilerin elde edilmesi,
  • Zeminlerin mühendislik özelliklerini belirlemek,
  • Çevre geotekniği problemlerinde sorunu çözmek için,
  • Yapı temelinin taşıma gücünün ölçülmesi,
  • Destekli ve desteksiz kazı, YASS indirimi, drenaj gibi inşaat problemlerini tanımak ve çözümüne ulaşmak amacı ile
  • Zeminin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi,
  • Oluşabilecek ani ve zamana bağlı oturmalar, bu oturmaların etkileri ve çevrede oluşturacağı hasarlar gibi potansiyel problemleri tanımlamak,

BOQ Nedir? Bill Of Quantities Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*