Lihkab Nedir? Hangi Hizmetleri Verir?

Lihkab Nedir? LİHKAB, Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltılmış ismidir. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel ofisler olarak bilinmektedir. Lisans, gerekli şartları bulunduran harita mühendislerinin, sınava tabi tutularak almaya hak kazandıkları kamu adına iş yapabilme yetkisi sunan belgedir.

Lihkab Nedir


Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan işlemlerin de yapım sorumluluğu, lisanslı harita kadastro bürolarınca yapılmaktadır. Lisanslı Harita Kadastro Büroları‘nda yapılacak iş ve hizmetler aşağıda bulunmaktadır:

Lihkab Hangi Hizmetleri Verir?Lihkab Nedir?

  • Tescile tabi olmayan,

Aplikasyon, Parsel Yer Gösterme, Bağımsız Bölüm Yer Gösterme yapımı ve kontrolü tescile tabi olmayan işlmelerdir.

  • Tescile tabi olan,

Cins değişikliği, İrtifak hakkı tesisi, Tevhid işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır tescile tabi olan hizmetlerdir.

Lisans Sahibi Olmak İçin Aranan Şartlar

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

• Sınav başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak.

• Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılan teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke ettirmek.

• Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak


• Lisans sınavında başarılı olmak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

Payanda Nedir? Payanda Örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*