Mütemadi Temel Nedir?

Mütemadi Temel Nedir? Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin normal kuvvet, moment vb. yüklerini zemine aktarılmasını sağlayan yapı elemanlarıdır. Kolon veya perde kolonların zemine doğrudan oturtulması mümkün değildir. Bu kesitler dayanımı çok küçük olan zemine doğrudan oturursa, zeminin normal dayanımının çok üstünde gerilmeler meydana gelir.

Mütemadi Temel Nedir

Bu nedenle kolonların alt ucu ile zemin arasına, kesit alanı kolonun kesitinden çok daha büyük olan plak, kiriş gibi elemanlar bulunması gereklidir. Diğer önemli bir amaç da kolon veya perde kolonların altındaki zeminde oluşabilecek çökmeyi sınırlı bir düzeyde tutmak ve üst yapının farklı oturmalardan zarar görmesine engel olmaktır.

Mütemadi Temel Nedir?

Kolon yüklerinin artmasıyla veya zeminin taşıma gücünün azalmasıyla, planda temel boyutları büyür ve temeller birbirine yaklaşması gerçekleşir. Bu durumda sürekli-mütemadi temeller yapılması önerilir.

Temele yük veren kolon sayısı arttıkça ve temelin plandaki boyutları büyüdükçe, bir bölgedeki zemin gerilmelerine yakın kolon yükünün etkisi öne çıkarken, diğer kolonların yüklerinin etkileri, uzaklıkla ters orantılı olarak azalma göstermektedir. Hatta pratik olarak her kolonun hemen altındaki bölgedeki zemin gerilmelerine etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle kolon yüklerinin ve açıklıkların birbirine yakın olduğu durumlarda bu kabul çok uygun sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Mütemadi Temellerin Kullanım Türleri Nelerdir?

Mütemadi Temellerin Kullanım Türleri

Mütemadi temellerin kullanım türleri, iki farklı yönde oluşmaktadır. Yüklerin durumuna ve bina taşıyıcı olan sistemin vaziyetine göre ve zemin emniyet gerilmelerinin çok daha düşük biçimde olduğu durumlarda, sürekli temeller, iki farklı yönde de uygulanabilir olmaktadır.

Kolonlar, bu temel sisteminin sanki birer mesneti gibi düşünülebilir. Ama bu tür sistemler, tam sürekli olan bir kiriş gibi düşünülüp kabul edilmemelidir.

Kiriş ataletine, zeminin esnekliğine ve üst yapının da rijitliğine bağlı olarak bu mesnetler, bir düşey alan uygulayabilecek hâldedir. Bu durum da mütemadi temelin, yani aslında sürekli kiriş gibi kabul edilen temelin momentlerinin farklı bir biçimde ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Lihkab Nedir? Hangi Hizmetleri Verir? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*