Arboretum Ne Demek? Ülkemizde Arboretum Örnekleri 2021

Arboretum Ne Demek? Arboretum teriminin kökeni, Latince’deki arboretum kelimesinden gelmektedir. Bu sözcük, “ağaç” anlamına gelen arbor sözcüğü ile “belli bitkilerin yetiştirildiği alan” anlamındaki -etum  ekinin birleşmesinden meydana gelmektedir.

Pinetum terimi de Latince’dir ve “çam ağacı” anlamındaki pinus sözcüğü ile -etum son ekinin birleşmesinden oluştuğu bilinmektedir.

Arboretum Ne Demek?

Arboretumlar; eğitim, sergi ve koruma amacıyla bir alan içerisinde bir araya getirilen yaşları ve orjinalleri belli ve düzgün bir biçimde etiketlenmiş bitki yetiştirmek için uygun görülen alanlar üzerine yerleştirilip sergilenen doğal bitki bahçeleridir. Daha kısa bir tanımla Arboretum; bilgiyle, azimle ve emekle yoğrulup oluşturulmuş canlı bitki müzeleridir.

Arboretumlar, maliyetli ve uzun zamana ihtiyaç duymaksızın bulundukları alan içinde bilimsel incelemelerde bulunmak, o alanın halkına odunsu bitkiler içinden istediklerini seçme olanağını sağlamak, farklı türleri, varyeteleri ve formları tanıtabilmek, doğal, kültürel ve en önemlisi gen kaynağı olarak kullanılabilecek bitkilerin korunmasına sağlamak. Topluma ağaç sevgisini kazandırabilmek, hangi türlerin ve formların o alanda yetişebileceğini tespit etmek, doğal olarak o alanda bulunmayan bitki türlerini buraya getirerek bölgenin çeşitliliğini arttırmak. Halka rekreasyon alanı oluşturmak, yaşları belli, doğru ve dikkatli odunsu taksonlarının (tür, varyete, kültür varyetesi, form vb.) koruma ve güvenlik altına alınmış geniş arazi parçaları üzerinde bir araya getirilerek oluşturulmuş özel alanlardır.

Türkiye’de Arboretum Örnekleri

Türkiye’de bulunan arboretumlar şunlardır:

  • Atatürk Arboretumu: Kurulumuna 1949’da başlanmış olan bir arboretum olarak bilinmektedir. Mülkiyet ve finans kaynağını T.C. Orman Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu bu arboretum bir danışma kurulunca işletilmektedir ve bu kuruldaki idari otorite yine T.C. Orman Genel Müdürlüğü, bilimsel otorite de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’dir.
  • Karaca Arboretum: Hayrettin Karaca tarafından Yalova’da ve 13,5 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş olan arboretumdur. Türkiye’nin ilk özel arboretumu olarak bilinmektedir. Bugün için yaklaşık 7.000 farklı bitki türü, alt türü, varyetesi ve kültür formunu barındırmaktadır.

Kameriye Nedir? Kameriye Örnekleri 2021 hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*