Şerhli Ev Alınır Satılır Mı?

Şerh Nedir?

Şerh kelimesinin kelime anlamı açmak ve ayırmak gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Bir şeye şerh koymak sözü de o şey hakkında açıklama yapmak anlamına karşılık gelmektedir.

Şerh

Tapuya Şerh Nedir?

Bir gayrimenkulün tapu sicilinde bulunan şerh, mal sahibinin kanun ile kazanılmış haklarıyla ilgili olarak sınırlandırmaya ya da engellemeye yönelik şerhler sütununda gösterilir. Bu şerhler şüfa hakkı, vefa hakkı ya da aile konutuna engelkoymak şeklinde kişilere karşı koyulabilir. Tapuya engeledilebilecek haklar kira sözleşmesi, satış vaadi sözleşmesi, kar karşılığı inşaat sözleşmesi, şüfa sözleşmesi, alım hakkı sözleşmesi, vefa hakkı sözleşmesi ve bağışlayana dönmek koşulu ile bağış hakkı birkaç haklardan bazılarıdır.

Şerhli Ev Alınabilir mi?

Şerh koyma konusunu ve engelolan bir gayrimenkul alımı nasıl olur bir örnek vererek anlatalım. Örneğimizde Aile Konutu engelini anlatacak olursak olur isek satın almak istediğiniz evin tapu kaydında aile konutu şerhi var ise şunu anlatmaktadır;

Aile konutu şerhi bir evin eşlerin birbirinden ayrı olarak satılamayacağı anlamına gelmektedir ve bu ev üzerine herhangi bir ipotek işlemi gerçekleştirilemez. İlgili konut üzerinde kaderini belirleyici herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi eşlerin tek başına yapabileceği bir durum olmaktan çıkarak her iki kişinin de aynı karar ile süreci birlikte yürütmesi gerekmektedir. Bu durumda aile şerhi olan bir evi satın almak istediğinizde eşler birlikte buna karar vermiş ve işlemleri gerçekleştirecek olması gerekir aksi halde eşlerden biri satışa onay vermez ise evin satışı onaylanamaz.

Şerh işlemi, tapu müdürlüğünde işleme alındığından itibaren gerçekleşmektedir. Bu aile konutu şerhinin kaldırılması olayı için ise her iki eşin de beraber başvuruda bulunması gerekmektedir. Her iki eşin de onayını alarak gayrimenkulü satın alabilirsiniz.

İpotekli ev alınabilir mi hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

Tapuda Şerh Nasıl Kaldırılır?

Birtakım sebepler dolayısıyla mülkiyet hakkının korunması maksadı ile tapuya şerhi koyulabilir. Tedbir olarak nitelendirilen şerhler sayesinde, mülk sahibi taşınmaz malını bir başkasına satamaz ya da devredemez. Tapuda engelkaldırma işlemi için şerhi koyan kişilerin tamamının onay vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 683’üncü maddesine göre malik için uygulamaya konulan yetkileri kısıtlayıcı biçimde tapuya engelkonulması durumunda, taraflardan biri şerhi kaldırmak adına mahkemeye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Şerhin Kaldırılması hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*