Karakoyunlu E İmar Durumu Sorgulama

Karakoyunlu E imar durumu sorgulaması; Iğdır ilinde bulunan Karakoyunlu ilçesi belediyesinin internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi Karakoyunlu Belediye’sine gidilerek de yapılabilmektedir. Sorgulamak istediğiniz parselin imar durumu, parselin bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Karakoyunlu E imar durumu sorgulamasına başlamak için öncelikle gayrimenkulün mahalle, pafta, ada, parsel gibi bilgilere sahip olmanız gerekmektedir. Bu bilgiler ile Karakoyunlu E imar sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Ada: En kısa anlamıyla parseller topluluğudur. Dört tarafı cadde, sokak, meydan, demiryolu, akarsu gibi doğal veya yapay engellerle etrafı çevrilmiş parseller topluluğuna denir.

Parsel: Kısaca imar yasalarına göre ayrılıp sınırlandırılmış arazi parçası olarak tanımlanmaktadır.

Ada Parsel Nedir? Pafta, Kadastro Parseli, İmar Parseli, Parselasyon Planı Nedir? hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Karakoyunlu imar durumu sorgulamanızda, gayrimenkulün pafta bilgilerini, kaç metrekare alana sahip olduğunu, mevcut imarını, eğer imarı var ise hangi fonksiyonda (alanda) kaldığını (Konut Alanı, Konut + Ticaret Alanı, Hizmet Alanı, Yeşil Alan, Park Alanı Sosyal Tesis Alanı, Yol Alanı vb.), kamu alanlarına terkinin bulunup bulunmadığı, ilgili imar alanındaki yapılaşma koşulları (Çekme Mesafesi, TAKS, KAKS, yapı yüksekliği vb.) bilgilerini öğrenebilirsiniz.  Resmi imar durumuna ise belediye ye giderek ulaşabilirsiniz.

Karakoyunlu Belediyesi’nin E İmar Hizmeti Henüz Bulunmamakdır.

Karakoyunlu İmar Durumu Sorgulama

Karakoyunlu E İmar

Karakoyunlu E imar durumunda yer alan başlıklar;

Plan Adı (Meri imar planı): Parselinizin yer aldığı planın ismi

Tasdik Tarihi: Planın onaylandığı tarihi belirtir

Ölçeği: Planın ölçeğini gösterir (1/25.000, 1/5.000 veya 1/1.000 gibi)

İl-İlçe-Mahalle-Pafta-Ada-Parsel: Parselin yer aldığı konum bilgileri.

Alan: Parsel büyüklüğünü genelde m2 cinsinden belirtir.

Fonksiyon: Parselin hangi alanda kaldığını belirtir (Konut Alanı, Konut + Ticaret Alanı, Hizmet Alanı, Yeşil Alan, Park Alanı Sosyal Tesis Alanı, Yol Alanı vb.)

İnşaat Nizamı: Binanın nasıl inşa edileceğini belirler (ayrık nizam, bitişik nizam, blok nizam, ikiz nizam, serbest nizam gibi)

İfraz Şartı: Parselin ifraz edilebilmesi (bölünebilmesi) için sağlaması gereken şartları açıklar

Bina Yüksekliği: İnşa edilecek binanın yüksekliğini ifade eder (15,50 metre, 21,50 metre gibi)

Ön Bahçe: Parselin ön cephesi ile inşa edilecek bina arasındaki mesafeyi belirler (5 metre, 3 metre gibi)

Yan Bahçe: Parselin yan (komşu parsellere olan cephesi) cepheleri ile inşa edilecek bina arasındaki mesafeyi belirler (5 metre, 3 metre gibi)

Arka Bahçe: Parselin arka cephesi ile inşa edilecek bina arasındaki mesafeyi belirler (5 metre, 3 metre gibi)

Çekme mesafeleri konusunda ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kat Adedi: İnşa edilecek binanın en fazla kaç kat yapılabileceğini ifade eder (3 kat, 8 kat gibi)

TAKS: Taban Alanı Kat Sayısı, inşa edilecek binanın taban alanının, arsanın alanına oranını ifade eder.

KAKS (Emsal): Kat Alanı Kat Sayısı, binanın inşa edilen tüm kat alanları toplamının arsa alanına oranını ifade eder. Emsal ise KAKS’ın eş anlamlısıdır.

Açıklama: Yukarıda yer alamayan özel koşullar var ise açıklama kısmında belirtilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*