Çekme Mesafesi Ne Demek? Yapı Yaklaşma Mesafesi Nedir?

yapı yaklaşma mesafesi

Çekme Mesafesi Ne Demek? Yapı Yaklaşma Mesafesi Nedir?

Çekme Mesafesi (Yapı yaklaşma mesafesi): Planda veya ilgili Yönetmelik ile belirlenmiş olan, binanın yola ve komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafeyi ifade eder.

İnşa edilecek yapıların genelde ön, arka ve 2 yan bahçesi bulunmaktadır.

çekme mesafesi

Ön bahçe: Bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleri olarak tanımlanır (Yola cephesi olan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir). Ön bahçe çekme mesafesi genelde 5 metre olarak belirlenir.

Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümü olarak tanımlanır. Arka bahçe çekme mesafesi genelde 3 metre olarak belirlenir.

Yan bahçe: Parselin, komşu parsellere kadar uzanan ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçelerini ifade eder. Yan bahçe çekme mesafesi genelde 3 metre olarak belirlenir.

Parselin bulunduğu bölgedeki uygulama imar planında çekme mesafeleri belirtilir. Eğer ki uygulama imar planında çekme mesafeleri belirtilmemiş ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki çekme mesafeleri uygulanır.

çekme mesafesi

Ada Parsel Nedir? Pafta, Kadastro Parseli, İmar Parseli Nedir? Parselasyon Planı Nedir? yazımızı okumak için tıklayınız. https://www.emlakkonulari.com/ada-parsel-nedir-pafta-kadastro-parseli-imar-parseli-parselasyon-plani-nedir/

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre;

Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri;

a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.

b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır…

2 Comments

  1. Ben ağrı Doğubeyazıt çiftepınar Mahallesi’nde arsa 496 mere kare aldım imar girmişmi girmemişti nasıl öğrene bilirim bide değerini öğrenmek istiyorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*