İmar Planı Türleri Nelerdir?

İmar Planı Türleri Nelerdir?

İmar planı türleri konusuna geçmeden önce imar planı nedir kısaca açıklayalım.

İmar Planı: Yerleşme yerlerindeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla düzenlenen belgeye denir.

İmar planı nedir? imar planı hiyerarşisi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz. https://www.emlakkonulari.com/imar-plani-nedir-imar-plani-hiyerarsisi/

İmar Planı Türleri

Revizyon İmar Planı

Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

Mevzi İmar Planı

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, ilgili Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

mevzi imar planı

İlave İmar Planı

Mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, mevcut imar planına bitişik ve mevcut imar planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış bulunan plandır.

Koruma Amaçlı İmar Planı

İlgili idarece belirlenen sit alanlarında, etkileşim ve geçiş alanları da göz önünde bulundurularak, kültür ve doğa varlıklarının sürdürülebilirliği, korunması amacıyla yapılan plan notları ve raporu ile bir bütün olan plandır.

koruma planı

İmar Planı Değişikliği (Tadilatı)

Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi sonucu elde edilen plandır.

E İmar sorgulamanızı yapmak için; https://imarsorgula.com/

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*