634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu. Öncelikle kat mülkiyeti; arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkına denir. 634 sayılı kanun kat mülkiyeti ile ilgili olan davalarda tek görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesidir.

634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu

Kat Malikleri ve kat sakinleri ilgili kanun gereği birçok hakka sahip olurken; doğal olarak da birçok borç altına da girmektedir. Kat Malikleri ve kat sakinleri gerek müstakil bölümleri gerekse de ortak yerleri ve eklentileri kullanırken, iyi niyet kurallarına uyma ve diğer malikleri ve sakinleri rahatsız edici faaliyetlerde bulunmama, yönetim planına uyma gibi yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

Kat Mülkiyeti Kanunu 23 Haziran 1965 tarihinde kabul edilmiş ve 12038 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe giren girmiştir.

634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:

I – Genel kural:

Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet

hakları kurulabilir.

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa

maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.

II – Tarifler:

Madde 2 – Bu Kanuna göre :

a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu

Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti);

bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara

(Kat maliki);

b) Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma

veya faydalanmaya yarıyan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sıfatiyle paydaşı

bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (Kullanma hakkı);

c) (Değişik: 13/4/1983-2814/1 md.) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak

üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o

arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına

(kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);

d) Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet

paylarına (Arsa payı);

e) Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme);

Denir.

III – Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği:

Madde 3 – Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel

bir mülkiyettir.

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu devamı için tıklayınız.

Vekalet İptali Yapılabilir Mi? Vekalet İptali Ücreti Ne Kadar? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*