Vakıf Arazi Nedir?

Vakıf Arazi Nedir? 1858 yılında yürürlüğe giren Arazi Kanunu, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanıyla beraber tımar ve zeamet sisteminin sona ermesinden sonra ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin yapıldığı, önceki kanunlara ve şer’i hükümlere uygun olarak tasarlanan 132 maddelik bir kanun olarak bilinmektedir.

Vakıf Arazi

Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında. Arazi Kanunu ile önceden farklı adlarla anılan arazi türleri bir araya getirilerek tekrardan düzenlenmiştir. Kanuna göre Osmanlı Devleti toprakları Mülk Arazileri olarak bilinen arazileri Arazi-i Memluke, Miri araziler olan bilinen topraklara, Arazi-i Miriye, vakıf arazilerinden oluşan alanlara ise, Arazi-i Mevkufe, Kamu arazilerinden oluşan Arazi-i Metruke ve boş araziler konumundaki Arazi-i Mevat olarak yeniden düzenlenmiştir.

Vakıf Arazi Nedir?

Genel bir deyimle; “Vakıf, sosyal yardım amacıyla bir malın, bir hayır işine verilmesi”. Doktrinde Vakıf, “Menfaati insanlara ait olmak üzere bir malı Allahın mülkü hükmünde daimî surette temlik ve temellükten hapis ve men eylemek ve vakfeden kimsenin arzu ettiği cihete sarf etmek” şeklinde ifade edilmektedir.

İslam Hukukunda kökenlerini bulan vakıflar Allah’ın mülkü sayıldığı için ona kimse dokunamaz, vakıf edilen arazi haciz edilemez, rehin ve ipotek alınamazdı.

Öğretide vakıflar; niteliklerine, idarelerine ve vakfedilen malın kullanım şekline göre farklılık göstermekteydi. Osmanlı toprak hukukunda niteliklerine göre vakıflar

Vakıflar, niteliklerine göre  “sahih vakıflar” ve “gayrisahih vakıflar” olarak ikiye ayrılır.

Munzam Zarar Ne Demek? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*