Tereke Ne Demek?

Tereke Ne Demek? Tereke Kelime anlamı olarak “ölen bir kimseye ait olan her şey” anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına geçen ve miras bırakanın şahsına bağlı olmayan tüm özel hukuk ilişkileri ablamı taşımaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar, vadeli ve vadesiz alacaklar, faizler, borçlar, masraflar gibi ölen kişiye ait her şey terekeye dahildir.

Tereke Ne Demek

Miras sahibi kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığı ve terekeye dahil diğer hak ve borçlar, mirasçılar tarafından bilinemediği durumlar olmaktadır. Bu sebep neticesinde, terekenin kapsamının bilinmesi veya varlığı ya da yokluğu iddia edilen hakların ve ya diğer hukuki ilişkilerin tespit edilebilmesi için terekenin tespiti davası açılır.

Terekenin tespiti davasını, terekenin tespit edilmesinde hukuki yararı bulunan mirasçılar, mal sahibinin ölmeden önce son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde, herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmaksızın açabilirler. Miras bırakanın ölümünden sonra her bir mirasçı, bir diğerinden onay almasına ihtiyaç duymadan terekenin tespiti davası açabilmektedir.

Terekenin Tespiti Nasıl Yapılır ?

Mahkeme ilk olarak mirasçıların beyanlarını esas alır ve ölen mal sahibinin terekesine dahil olan aktif ve pasifleri belirler, sonrasında ilgili kurumlara müzekkere yazar ve miras hukuku alanında eksper bilirkişi heyetinden rapor alarak ölen mal sahibinin tenkis davası gibi miras davalarında esas saklı payları ve tasarruf oranlarının tespitine yarayacak şekilde ölen mal sahibinin terekesini belirler.

Ölen mal sahibinin terekesi dahilindeki malvarlığının örnek olarak menkulün değeri dava tarihi değil mal sahibinin vefat tarihine göre belirlenir zira mirasın intikal tarihi mal sahibinin vefatı tarihidir. Esasen vefat ile beraber farklı bir işleme ihtiyaç duyulmadan mirasçılar resen malvarlığı üstünde elbirliği ile malik olurlar fakat bu malvarlığının intikalinin sağlanması için gerekli intikal prosedürleri ya da açılacak davalar miras hukukunun konusunu teşkil etmektedir.

Miras Oranları Nedir?

Miras, sağ kalan eş varsa onun miras oranı çıktıktan sonra diğer mirasçılara eşit olarak verilmektedir. Sağ kalan eşin payı miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ü verilir. Miras bırakanın ana ve baba ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/2’si,  Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü, eğer her hangi bir soy bağı bulunmuyor ise mirasın tamamı eşe kalır.

Örnek vermek gerekirse miras sahibinin sağ kalan eşi ve iki tane çocuğu olursa mirasın dörtte biri sağ kalan eşin olacak kalan ¾ ise eşit olarak iki çocuğa pay edilecektir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*